วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

001

001Productivity Data

World Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของประเทศต่างๆ โดยอ้างอิงจากรายงาน World Competitiveness Yearbook  ของ International Institute for Management Development (IMD)
Last Updated: IMD World Competitiveness Yearbook 2018
Copyright © 1995-2018, IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center, www.imd.org/wcc
ดูข้อมูล

Asian Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลดัชนีผลิตภาพในมุมมองต่างๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย โดยอ้างอิงจาก APO Productivity Databook  ซึ่งจัดทำโดยองค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization: APO)
Last Updated: APO Productivity Databook 2016
ดูข้อมูล

Thailand Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Productivity Indicators) ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย (Productivity and Investment Climate Study: PICS) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Last Updated: PICS 2015
ดูข้อมูล
ดูรายงานทั้งหมดดูบทความทั้งหมด

บทความสำหรับสมาชิก

ความร่วมมือของรัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ไปสู่ความสำเร็จ

การทำธุรกิจในโลกปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เท่านั้น แต่เป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ไร้พรมแดน และ ท้าทายระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่

อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด

KSME Good to Great เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ให้พร้อมสู่ S-CURVE

  คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “พาธุรกิจก้าวสู่ SME 4.0 ด้วยดิจิทัล” พร้อมด้วยคุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญส่วนบริหารการผลิต บรรยายในหัวข้อ “Workshop Digital Transformation” ในกิจกรรมการอบรมเชิงลึก KSME Good to Great โดยมีคุณรุ่งสกุล เรืองไทย ผู้บริหารเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานเปิดการอบรม และ คุณสิทธิรักษ์ เหลืองวิชชเจริญ Deputy Manager, Solutions Innovation Division NEC Corporation (Thailand) Ltd. ร่วมบรรยายใน หัวข้อ “เสริมแกร่งธุรกิจด้วย Digital Transformation Solutions” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร การอบรมเชิงลึกนี้ […]

อ่านต่อ

APO Digest VOL. 26

January – December 2017
• Cloud Computing Technology
• Development of Knowledge-based Business
• Industry 4.0 and the Future of Productivity

 
 

Icon of APODigestVol26 Download วารสาร APO Digest PDF (ขนาด 19.8 MB) 57 view
ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183

ธันวาคม 2558 -มกราคม 2559
PTalk Briefing :
สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ดไม่ลับทางการเงิน
HR Talks :
จุดแข็งและจุดอ่อนของชาว HR
Light up :
คิดต่างเพื่อบริการที่สร้างสรรค์
ดูฉบับย้อนหลัง

APO News

อัพเดทความเคลื่อนไหว ข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมการเพื่อผลิตภาพจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) และประเทศสมาชิกต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

Yogyakarta to host 59th Workshop Meeting of APO

September 2018
Volume 48
Number 9
ISSN: 1728-0834
Member countries will deliberate on the 2019-2020 plan and review initiatives to meet the Roadmap to Achieve the APO Vision 2020 targets.

ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด