Slide 1

FTPI HIGHLIGHTS


Upcoming EventsDGA
GSPN UPDATE EP.7 ที่จะจัดในวันที่ 18 ต.ค. 2566
WM-PSP-35 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 35
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่น 17 Middle Management Program: Makes a Great Leader
Six Sigma Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 33
Banner EP.72
ค่ายเยาวชน Young Productivity Leader Camp
Life Cycle Thinking – A pathway to a sustainable supply chain
Drive for Excellence : Human Capital Management
Data Analytics for Business การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ รุ่น 7
Productivity Roadshow 2023: สร้างเสริมความรู้ด้วย Lean และ แนวทางการสร้าง Engagement
[ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา] Study Mission on Baldrige Winners and the Baldrige Fall Conference 2023 New
Study : Well Aging in Japan For the Future of Aging Society in Thailand (หลักสูตรรับใบประกาศนียบัตรจาก Well Aging Japan Association)
China (Beijing – Shanghai) – AI technology and Green Technology Seminar Trip
SG-04: ESG path to Long-Term Success New
การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Opcenter Advanced Planning Scheduling
ESG On-boarding Program with Resource Productivity Management vs BB Learning
International Study Visit on SMART DX for Public Services to SWEDEN, ESTONIA and FINLAND
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS
Future Skills Development Program : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต
โปรแกรม “Drive for Excellence with State Enterprise Enablers”
APO Program
Toyota Manufacturing Development Program
Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result แค้มป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง
หลักสูตรฝึกอบรม TQA Training
TQA for Education Sector (Training with follow up coaching)
TQA Criteria E-Training
Virtual Inhouse Training
FTPI Online Learning
Lean Management
การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต e-Training

previous arrow
next arrow

 


PRODUCTIVITY KNOWLEDGE
บทความที่น่าสนใจจาก GURU ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ และการบริหารจัดการ

[สัมมนา ฟรี] GSPN Update Ep.7 – Industry 4.0 – The Next Chapter with AI & Autonomous Mobile Robots (AMR) วันที่ 18 ต.ค. 66
GSPN Update Ep.6 - Israel Technology for Food Security in a Disrupted World
PlayPlay
GSPN Update Ep.5 | Amoeba Management
PlayPlay
GSPN Update Ep4 : Well Aging in Japan for the Future of Aging Society in Thailand
PlayPlay
GSPN Update Ep.3 Research Innovation to Sustainable Success นวัตกรรมงานวิจัย สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
PlayPlay
GSPN UPDATE EP.2 ChatGPT 101 ประยุกต์ใช้ให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
PlayPlay
previous arrow
next arrow

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.72 ตอน เปลี่ยนของเหลือจากอาหาร …. เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Food Waste to Food Innovation) วันที่ 22 ก.ย. 66

EP.70 PLC สุดยอดโปรแกรมอัจฉริยะ (ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการทำงาน)
PlayPlay
EP.69 Speed Up คุณภาพงานบริการด้วย Lean (Lean for Service Process Improvement)
PlayPlay
EP.68 จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลด้วย FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
PlayPlay
EP.67 ตอน ปลดล็อกปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง (Problem Solving and Decision Making Techniques)
PlayPlay
EP.66 ตอน เพิ่มโอกาสความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย Digital Technology
PlayPlay
previous arrow
next arrow

INFOGRAPHICS & MOTION GRAPHICS
สำรวจ Workforce Engagement สม่ำเสมอ…แต่ไม่สามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้ เกิดจากสาเหตุใด ต้องแก้ที่ตรงไหน ?
สำรวจ Workforce Engagement สม่ำเสมอ…แต่ไม่สามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้ เกิดจากสาเหตุใด ต้องแก้ที่ตรงไหน ?
องค์กรที่เป็น Best Employer ควรมีคนทำงานประเภทไหนมากที่สุด
องค์กรที่เป็น Best Employer ควรมีคนทำงานประเภทไหนมากที่สุด
รู้หรือไม่ ? จะก้าวสู่องค์กรดิจิทัลได้ ต้องเริ่มจาก ‘Digital Mindset’
รู้หรือไม่ ? จะก้าวสู่องค์กรดิจิทัลได้ ต้องเริ่มจาก ‘Digital Mindset’
DO และ Don’t ในการ “จัดการความรู้” ยุคดิจิทัล
DO และ Don’t ในการ “จัดการความรู้” ยุคดิจิทัล
ทำไงดี เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
ทำไงดี เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
สรุปความรู้จากสุดยอดสัมมนาแห่งปี 21st TQA Winner Conference …เจาะวิธีเข้าใจลูกค้า เข้าถึงบุคลากร สร้างองค์กรยั่งยืน
สรุปความรู้จากสุดยอดสัมมนาแห่งปี 21st TQA Winner Conference …เจาะวิธีเข้าใจลูกค้า เข้าถึงบุคลากร สร้างองค์กรยั่งยืน
สรุปความรู้จากสุดยอดสัมมนาแห่งปี 21st TQA Winner Conference … เมื่อความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้ในข้ามคืน
สรุปความรู้จากสุดยอดสัมมนาแห่งปี 21st TQA Winner Conference … เมื่อความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้ในข้ามคืน
7 ขั้นตอนนำทาง SMEs ผลักดัน ESG ในองค์กรสู่การสร้างสมดุลทั้งผลกำไรและใส่ใจสังคมควบคู่สิ่งแวดล้อม
7 ขั้นตอนนำทาง SMEs ผลักดัน ESG ในองค์กร
สู่การสร้างสมดุลทั้งผลกำไรและใส่ใจสังคมควบคู่สิ่งแวดล้อม
previous arrow
next arrow
สำรวจ Workforce Engagement สม่ำเสมอ…แต่ไม่สามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้ เกิดจากสาเหตุใด ต้องแก้ที่ตรงไหน ?
องค์กรที่เป็น Best Employer ควรมีคนทำงานประเภทไหนมากที่สุด
รู้หรือไม่ ? จะก้าวสู่องค์กรดิจิทัลได้ ต้องเริ่มจาก ‘Digital Mindset’
DO และ Don’t ในการ “จัดการความรู้” ยุคดิจิทัล
ทำไงดี เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
สรุปความรู้จากสุดยอดสัมมนาแห่งปี 21st TQA Winner Conference …เจาะวิธีเข้าใจลูกค้า เข้าถึงบุคลากร สร้างองค์กรยั่งยืน
สรุปความรู้จากสุดยอดสัมมนาแห่งปี 21st TQA Winner Conference … เมื่อความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้ในข้ามคืน
7 ขั้นตอนนำทาง SMEs ผลักดัน ESG ในองค์กร<BR>สู่การสร้างสมดุลทั้งผลกำไรและใส่ใจสังคมควบคู่สิ่งแวดล้อม
previous arrow
next arrow
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 5 : 7 องค์ประกอบ สู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 4 : ยกระดับ ปรับให้ดี ด้วย PDCA
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.2 : สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.3 : ไม่เคลียร์แล้วจะเสียใจ
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.1 : What is Productivity?
PlayPlay
ผลิตภาพคืออะไร? : Productivity Awareness 02 - copy - copy
PlayPlay
Transforming Productivity for Tomorrow Success - copy - copy
PlayPlay
TVC คุณเสถียร : Productivity Awareness - copy - copy
PlayPlay
Consultancy Fund : CF - copy
PlayPlay
หลักสูตร Building High Performance Supervisor (BHPS) - copy
PlayPlay
Business Management Tools in Practice : "How to" Series - copy
PlayPlay
Asian Productivity Organization (APO) - copy
PlayPlay
previous arrow
next arrow
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 5 : 7 องค์ประกอบ สู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 4 : ยกระดับ ปรับให้ดี ด้วย PDCA
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.2 : สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.3 : ไม่เคลียร์แล้วจะเสียใจ
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.1 : What is Productivity?
ผลิตภาพคืออะไร? : Productivity Awareness 02 - copy - copy
Transforming Productivity for Tomorrow Success - copy - copy
TVC คุณเสถียร : Productivity Awareness - copy - copy
Consultancy Fund : CF - copy
หลักสูตร Building High Performance Supervisor (BHPS) - copy
Business Management Tools in Practice : "How to" Series - copy
Asian Productivity Organization (APO) - copy
previous arrow
next arrow
NEWS

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จับมือ มจธ. ผสานความเชี่ยวชาญ มุ่งขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานด้วยการจัดการนวัตกรรม
สถาบันเพิ่มฯ นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมการดำเนินงานพร้อมถอดบทเรียนการทำธุรกิจที่โดดเด่นกับองค์กรชั้นนำระดับ World-Class ณ ประเทศญี่ปุ่น 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เสริมความพร้อมเทคโนโลยี มุ่งยกระดับผลิตภาพ SMEs สู่ความยั่งยืน
เพียงร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการทักษะ และคุณภาพของบัณฑิต ม. กรุงเทพ ลุ้นรับ Vocher มูลค่า 30,000 บาท
รวมภาพกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรภาคการศึกษาชั้นนำ ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมเก็บเกี่ยวเทคนิคการบริหารจัดการตามแนวทาง Business / Service Excellence Framework
GSPN DIALOGUE เปิดเวทีเสวนาแก้วิกฤตโลกที่กำลังกระทบธุรกิจ ด้วยการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างความยั่งยืน
สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ผนึกกำลังของ MSME ไทย ให้เติบโต สมดุล ยั่งยืน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมเสริมพลังการเพิ่มผลิตภาพ ส่งมอบบริการสำหรับองค์กรรัฐและเอกชน ด้วยชุดองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความยั่งยืนและผลผลิตภายในประเทศ
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขึ้นรับรางวัลแห่งผู้นำ บนเวที Global Leadership Awards 2022
เชิญร่วมกิจกรรมจับคู่/เจรจาทางธุรกิจ ในงาน Business Matching – Startup Connect 2023
previous arrow
next arrow
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จับมือ มจธ. ผสานความเชี่ยวชาญ  มุ่งขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานด้วยการจัดการนวัตกรรม
สถาบันเพิ่มฯ นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมการดำเนินงานพร้อมถอดบทเรียนการทำธุรกิจที่โดดเด่นกับองค์กรชั้นนำระดับ World-Class ณ ประเทศญี่ปุ่น 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เสริมความพร้อมเทคโนโลยี มุ่งยกระดับผลิตภาพ SMEs สู่ความยั่งยืน
เพียงร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการทักษะ และคุณภาพของบัณฑิต ม. กรุงเทพ  ลุ้นรับ Vocher มูลค่า 30,000 บาท
รวมภาพกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรภาคการศึกษาชั้นนำ ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมเก็บเกี่ยวเทคนิคการบริหารจัดการตามแนวทาง Business / Service Excellence Framework
GSPN DIALOGUE เปิดเวทีเสวนาแก้วิกฤตโลกที่กำลังกระทบธุรกิจ ด้วยการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างความยั่งยืน
สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ผนึกกำลังของ MSME ไทย ให้เติบโต สมดุล ยั่งยืน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมเสริมพลังการเพิ่มผลิตภาพ ส่งมอบบริการสำหรับองค์กรรัฐและเอกชน ด้วยชุดองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความยั่งยืนและผลผลิตภายในประเทศ
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขึ้นรับรางวัลแห่งผู้นำ บนเวที Global Leadership Awards 2022
เชิญร่วมกิจกรรมจับคู่/เจรจาทางธุรกิจ ในงาน Business Matching – Startup Connect 2023
previous arrow
next arrow