นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสถาบัน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นที่ทุกท่านมีต่อสถาบันของเราในการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในความปลอดภัย โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://www.ftpi.or.th/privacy-policy

ท่านสามารถแจ้งความต้องการของท่านในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถดำเนินการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าสู่ระบบสมาชิกของสถาบันที่ https://www.ftpi.or.th/member-account
  2. ไปที่เมนู “สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล”  https://www.ftpi.or.th/member-account/data-subject-rights

ระบุข้อมูล “ขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล” ในช่อง อธิบายความต้องการโดยละเอียด (ตามภาพ)


หมายเหตุ :