ค้นหาหลักสูตรรายเดือน

ค้นหาอย่างละเอียด

Career Path
Competency
Course Level
Job Groups
Level
Sector

Slide

Banner Web_eT
Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
Supply chain planning and analytics : Demand planning ในยุคของ big data
Life Cycle Thinking – A pathway to a sustainable supply chain
Complex Problem Solving (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)
TQA e-Training : เจาะลึก TQA Application Report Writing รายหมวด
TQA e-Training : Change in Criteria 2022-2023
TQA Criteria
Transform Feedback Report into Action Plan
โปรแกรมการพัฒนาหัวหน้างาน Supervisory Development Program
HR for non HR in Digital Program : การบริหารคนในยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารสายงาน
Lean Management
Basic Lean
previous arrow
next arrow

เดือน วันที่ หลักสูตร ราคา สถานที่ หมายเหตุ