บทความและข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพ

 

สถาบันพร้อมนำเสนอความรู้ เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐาน ในการบริหารจัดการด้านการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทความ Infographic และ VDO & Motion Graphic เพื่อให้องค์กรนำความรู้ทางทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร

บทความที่น่าสนใจจากจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารจัดการองค์กร และนักทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ถือเป็นบทเรียนให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเห็นตัวอย่างของวิธีการปฏิบัติที่ดี

Slider
3 สถานศึกษาชั้นนำ ชูวิสัยทัศน์ อันมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐาน การศึกษาไทยสู่สากลด้วยเกณฑ์ TQA
ทำความรู้จักกับ ‘Jishuken’ ศาสตร์แห่งการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิต สู่ความสำเร็จจากโตโยต้า
ระบบ Lean ในวิถี Start up เพื่อสร้างนวัตกรรม
สมการ “ความสุข”
เมื่อโลกโลจิสติกส์อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป…จับตามองการปรับตัวของ‘SCG Logistics’หลังวิกฤต COVID-19
‘บริหารกำลังคน’ โจทย์ท้าทาย ฉีดวัคซีน
ยกระดับระบบ Lean จาก COVID-19
สู่ยุคใหม่ด้วย Logistics and Supply Chain ที่ทันสมัย
ต้องมี ต้องเป็น ขององค์กรที่จะไปต่อ
Lean Operation การฉีดวัคซีน ตอนที่ 2

previous arrow
next arrow

Slider

Unlock Productivity Lesson

ถอดบทเรียนการพัฒนาองค์กรจากงานสัมมนาและหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมรู้เท่าทันเทรนด์ต่างๆทั่วโลก

Creativity Space & Innovative Wisdom

เรียนรู้นวัตกรรมและการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดรับ
กับบริบทและโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

Industry Upgrading

บ่มเพาะความรู้ด้านผลิตภาพ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

Skills for the Future

รู้เท่าทันทักษะแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาบุคลากร
ไปสู่ความสำเร็จ

Data Analytic and Digital Technology

การวิเคราะห์ข้อมูลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

Think Tomorrow

ข้อมูล ข่าวสาร แนวโน้ม หรือทิศทางใหม่ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ

CSR Talk

สร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลง

Productivity Light up

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

จุดประกายความคิด ยกระดับธุรกิจด้วยแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย

Productivity Insight

กฤชชัย อนรรฆมณี

เสริมเทคนิค ปรับกระบวนการ สู่การเพิ่มผลิตภาพ
อย่างยั่งยืน

Global Workplace Perspective

ชัยทวี เสนะวงศ์

เปิดมุมมองใหม่ เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์
และเท่าทันโลก

HR Talks

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เคล็ดลับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชาว HR
ไม่ควรพลาด

Oriental Innovator

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

Talk about Passion

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

สร้าง Passion ในการบริหารคนและบริหารงาน
สำหรับองค์กรยุคใหม่

Operational Excellence

พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารอุตสาหกรรม,
การผลิต, และโลจิสติคส์

พลิกมุมคิด

ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ

previous arrow
next arrow
PlayPause

Slider
สื่อข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพที่เข้าใจง่าย กระชับ สร้างสรรค์ให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

Slider
2040 SMEs
ทำความเข้าใจข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA
หลักการทำ CONSENT ตาม PDPA
ใครเป็นใครใน PDPA
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right) เรื่องที่คุณควรต้องรู้
มองอนาคต SME ไทย ปี 2040 ผ่าน Scenario Framework
Driving Forces มองลึกเพื่อเปิดมุมมองให้กว้าง
8 เมกะเทรนด์ รูปแบบธุรกิจในอนาคตที่ผู้ประกอบการต้องตามติด

previous arrow
next arrow

previous arrownext arrow

Slider
สื่อวิดีโอให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบโมชันกราฟิก ที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างเพลิดเพลินและมีชีวิตชีวา ช่วยให้องค์กรเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Slider
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play

previous arrow
next arrow

previous arrownext arrow

Slider