บทความและข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพ

 

สถาบันพร้อมนำเสนอความรู้ เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐาน ในการบริหารจัดการด้านการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทความ Infographic และ VDO & Motion Graphic เพื่อให้องค์กรนำความรู้ทางทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร

Page Productivity Knowledge
บทความที่น่าสนใจจากจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารจัดการองค์กร และนักทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ถือเป็นบทเรียนให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเห็นตัวอย่างของวิธีการปฏิบัติที่ดี

Page Infographic
สื่อข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพที่เข้าใจง่าย กระชับ สร้างสรรค์ให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

4 ทักษะสำคัญเพื่อให้การถอดองค์ความรู้มีประสิทธิผล
4 ทักษะสำคัญเพื่อให้การถอดองค์ความรู้มีประสิทธิผล
ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จในการจัดการความรู้ขึ้นอีกขั้น ผ่านขั้นตอน ‘สร้างและแสวงหาความรู้’
ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จในการจัดการความรู้ขึ้นอีกขั้น ผ่านขั้นตอน ‘สร้างและแสวงหาความรู้’
Work Flexibility จุดสมดุลของการทำงานแบบ Hybrid ของ Microsoft
Work Flexibility จุดสมดุลของการทำงานแบบ Hybrid ของ Microsoft
5 กับดักในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล ที่ต้องใส่ใจ
5 กับดักในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล ที่ต้องใส่ใจ
ทำอย่างไรถึงจะรู้ว่า การจัดการความรู้ ‘มาถูกทาง’
ทำอย่างไรถึงจะรู้ว่า การจัดการความรู้ ‘มาถูกทาง’
5 ลักษณะของ ‘ผู้นำองค์กร’ ที่สำคัญต่อการผลักดัน Diversity & Inclusion ตามแบบฉบับ Suntory
5 ลักษณะของ ‘ผู้นำองค์กร’ ที่สำคัญต่อการผลักดัน Diversity & Inclusion ตามแบบฉบับ Suntory
2 กระบวนการสำคัญปลุกปั้น Hybrid Working ของ Finnomena
2 กระบวนการสำคัญปลุกปั้น Hybrid Working ของ Finnomena
Training & Development สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรยุคใหม่จึงไม่ควรมองข้าม ?
Training & Development สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรยุคใหม่จึงไม่ควรมองข้าม ?

previous arrow
next arrow
4 ทักษะสำคัญเพื่อให้การถอดองค์ความรู้มีประสิทธิผล
ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จในการจัดการความรู้ขึ้นอีกขั้น ผ่านขั้นตอน ‘สร้างและแสวงหาความรู้’
Work Flexibility จุดสมดุลของการทำงานแบบ Hybrid ของ Microsoft
5 กับดักในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล ที่ต้องใส่ใจ
ทำอย่างไรถึงจะรู้ว่า การจัดการความรู้ ‘มาถูกทาง’
5 ลักษณะของ ‘ผู้นำองค์กร’ ที่สำคัญต่อการผลักดัน Diversity & Inclusion ตามแบบฉบับ Suntory
2 กระบวนการสำคัญปลุกปั้น Hybrid Working ของ Finnomena
Training & Development สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรยุคใหม่จึงไม่ควรมองข้าม ?
previous arrow
next arrow

Page VDO & Motion Graphic
สื่อวิดีโอให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบโมชันกราฟิก ที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างเพลิดเพลินและมีชีวิตชีวา ช่วยให้องค์กรเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 5 : 7 องค์ประกอบ สู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 4 : ยกระดับ ปรับให้ดี ด้วย PDCA
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.2 : สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.3 : ไม่เคลียร์แล้วจะเสียใจ
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.1 : What is Productivity?
PlayPlay
ผลิตภาพคืออะไร? : Productivity Awareness 02 - copy - copy
PlayPlay
Transforming Productivity for Tomorrow Success - copy - copy
PlayPlay
TVC คุณเสถียร : Productivity Awareness - copy - copy