บทความและข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพ

 

สถาบันพร้อมนำเสนอความรู้ เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐาน ในการบริหารจัดการด้านการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทความ Infographic และ VDO & Motion Graphic เพื่อให้องค์กรนำความรู้ทางทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร

Page Productivity Knowledge
บทความที่น่าสนใจจากจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารจัดการองค์กร และนักทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ถือเป็นบทเรียนให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเห็นตัวอย่างของวิธีการปฏิบัติที่ดี

Page Infographic
สื่อข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพที่เข้าใจง่าย กระชับ สร้างสรรค์ให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

สรุป 12 เทรนด์ บริหารคน บริหารงาน ปี 2023 ที่ HR ต้องตามให้ทัน !
สรุป 12 เทรนด์ บริหารคน บริหารงาน ปี 2023 ที่ HR ต้องตามให้ทัน !
Employee Engagement คีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
Employee Engagement คีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
ทำไม นักส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity Facilitator) จึงเป็นคนสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม ?
ทำไม นักส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity Facilitator) จึงเป็นคนสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม ?
ในช่วงวิกฤต ผู้นำหญิงมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลดีกว่า ผู้นำชาย จริงหรือไม่
ในช่วงวิกฤต ผู้นำหญิงมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลดีกว่า ผู้นำชาย จริงหรือไม่
Best Practices องค์ความรู้สำคัญที่ต้องหาให้เจอ
Best Practices องค์ความรู้สำคัญที่ต้องหาให้เจอ
หัวหน้างานจดเลย! 5 วิธี พัฒนาลูกน้องให้เก่ง
หัวหน้างานจดเลย! 5 วิธี พัฒนาลูกน้องให้เก่ง
ถอดองค์ความรู้ให้ถึง “แก่น” ต้องหา Key Knowledge ให้เจอ
ถอดองค์ความรู้ให้ถึง “แก่น” ต้องหา Key Knowledge ให้เจอ
ทำความรู้จักกับ ‘OKRs Plus’ สุดยอดเครื่องมือบริหารผลงานขององค์กรยุคใหม่
ทำความรู้จักกับ ‘OKRs Plus’ สุดยอดเครื่องมือบริหารผลงานขององค์กรยุคใหม่

previous arrow
next arrow
Employee Engagement คีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
ทำไม นักส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity Facilitator) จึงเป็นคนสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม ?
ในช่วงวิกฤต ผู้นำหญิงมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลดีกว่า ผู้นำชาย จริงหรือไม่
Best Practices องค์ความรู้สำคัญที่ต้องหาให้เจอ
หัวหน้างานจดเลย! 5 วิธี พัฒนาลูกน้องให้เก่ง
ถอดองค์ความรู้ให้ถึง “แก่น” ต้องหา Key Knowledge ให้เจอ
ทำความรู้จักกับ ‘OKRs Plus’ สุดยอดเครื่องมือบริหารผลงานขององค์กรยุคใหม่
previous arrow
next arrow

Page VDO & Motion Graphic
สื่อวิดีโอให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบโมชันกราฟิก ที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างเพลิดเพลินและมีชีวิตชีวา ช่วยให้องค์กรเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 5 : 7 องค์ประกอบ สู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 4 : ยกระดับ ปรับให้ดี ด้วย PDCA
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.2 : สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.3 : ไม่เคลียร์แล้วจะเสียใจ
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.1 : What is Productivity?
PlayPlay
ผลิตภาพคืออะไร? : Productivity Awareness 02 - copy - copy
PlayPlay
Transforming Productivity for Tomorrow Success - copy - copy
PlayPlay
TVC คุณเสถียร : Productivity Awareness - copy - copy