บทความและข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพ

 

สถาบันพร้อมนำเสนอความรู้ เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐาน ในการบริหารจัดการด้านการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทความ Infographic และ VDO & Motion Graphic เพื่อให้องค์กรนำความรู้ทางทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร

Page Productivity Knowledge
บทความที่น่าสนใจจากจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารจัดการองค์กร และนักทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ถือเป็นบทเรียนให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเห็นตัวอย่างของวิธีการปฏิบัติที่ดี

Page Infographic
สื่อข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพที่เข้าใจง่าย กระชับ สร้างสรรค์ให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

เปิดโมเดลความสำเร็จ ธ.ก.ส. ในการสร้างสมดุลทั้งธุรกิจและชุมชน
เปิดโมเดลความสำเร็จ ธ.ก.ส. ในการสร้างสมดุลทั้งธุรกิจและชุมชน
เทคนิคสร้างสัมพันธภาพให้ดีและมีประสิทธิภาพ
เทคนิคสร้างสัมพันธภาพให้ดีและมีประสิทธิภาพ
เส้นทางความสำเร็จของ RFBG องค์กรแห่งนวัตกรรมระดับแถวหน้าของไทย
เส้นทางความสำเร็จของ RFBG องค์กรแห่งนวัตกรรมระดับแถวหน้าของไทย
สูตรความสำเร็จ กลยุทธ์ปั้นนวัตกรรมของ CMU
สูตรความสำเร็จ กลยุทธ์ปั้นนวัตกรรมของ CMU
ถอดบทเรียนความสำเร็จ SafeMove UK สร้าง Engagement ด้วยการนำ “คน” ไปอยู่ในทุกมิติขององค์กร
ถอดบทเรียนความสำเร็จ SafeMove UK สร้าง Engagement ด้วยการนำ “คน” ไปอยู่ในทุกมิติขององค์กร
‘Lotus’ เผยคำตอบ … ทำไมต้องทำ PDPA ? ทำแล้วได้อะไร ?
‘Lotus’ เผยคำตอบ … ทำไมต้องทำ PDPA ? ทำแล้วได้อะไร ?
3 องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยตอบโจทย์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
3 องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยตอบโจทย์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
“ส่อง 3 เทรนด์ รูปแบบสถานที่ทำงานจากโควิดเอฟเฟค”
“ส่อง 3 เทรนด์ รูปแบบสถานที่ทำงานจากโควิดเอฟเฟค”

previous arrow
next arrow
เปิดโมเดลความสำเร็จ ธ.ก.ส. ในการสร้างสมดุลทั้งธุรกิจและชุมชน
เทคนิคสร้างสัมพันธภาพให้ดีและมีประสิทธิภาพ
เส้นทางความสำเร็จของ RFBG องค์กรแห่งนวัตกรรมระดับแถวหน้าของไทย
สูตรความสำเร็จ กลยุทธ์ปั้นนวัตกรรมของ CMU
ถอดบทเรียนความสำเร็จ SafeMove UK สร้าง Engagement ด้วยการนำ “คน” ไปอยู่ในทุกมิติขององค์กร
‘Lotus’ เผยคำตอบ … ทำไมต้องทำ PDPA ? ทำแล้วได้อะไร ?
3 องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยตอบโจทย์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
“ส่อง 3 เทรนด์ รูปแบบสถานที่ทำงานจากโควิดเอฟเฟค”
previous arrow
next arrow

Page VDO & Motion Graphic
สื่อวิดีโอให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบโมชันกราฟิก ที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างเพลิดเพลินและมีชีวิตชีวา ช่วยให้องค์กรเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 5 : 7 องค์ประกอบ สู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 4 : ยกระดับ ปรับให้ดี ด้วย PDCA
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.2 : สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.3 : ไม่เคลียร์แล้วจะเสียใจ
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.1 : What is Productivity?
PlayPlay
ผลิตภาพคืออะไร? : Productivity Awareness 02 - copy - copy
PlayPlay
Transforming Productivity for Tomorrow Success - copy - copy
PlayPlay
TVC คุณเสถียร : Productivity Awareness - copy - copy