บทความและข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพ

 

สถาบันพร้อมนำเสนอความรู้ เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐาน ในการบริหารจัดการด้านการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทความ Infographic และ VDO & Motion Graphic เพื่อให้องค์กรนำความรู้ทางทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร

Page Productivity Knowledge
บทความที่น่าสนใจจากจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารจัดการองค์กร และนักทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ถือเป็นบทเรียนให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเห็นตัวอย่างของวิธีการปฏิบัติที่ดี

Page Infographic
สื่อข้อมูลความรู้ด้านผลิตภาพที่เข้าใจง่าย กระชับ สร้างสรรค์ให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

ทำความรู้จักกับ ‘OKRs Plus’ สุดยอดเครื่องมือบริหารผลงานขององค์กรยุคใหม่
ทำความรู้จักกับ ‘OKRs Plus’ สุดยอดเครื่องมือบริหารผลงานขององค์กรยุคใหม่
จะรู้ได้อย่างไรว่า ไอเดียเรามีคุณภาพพอที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่
จะรู้ได้อย่างไรว่า ไอเดียเรามีคุณภาพพอที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่
3 องค์ประกอบสำคัญ ปั้นนวัตกรรม ให้สำเร็จ
3 องค์ประกอบสำคัญ ปั้นนวัตกรรม ให้สำเร็จ
ออกแบบงานเขียนยังไง ให้การถ่ายถอดความรู้บรรลุเป้าหมาย
ออกแบบงานเขียนยังไง ให้การถ่ายถอดความรู้บรรลุเป้าหมาย
ประโยชน์ของ “เรื่องเล่า” ที่มากกว่ารู้เรื่องราว
ประโยชน์ของ “เรื่องเล่า” ที่มากกว่ารู้เรื่องราว
ถ้าอยากลาออกจากงาน
ลองทบทวน 5 เรื่องนี้ก่อน!
ถ้าอยากลาออกจากงาน ลองทบทวน 5 เรื่องนี้ก่อน!
เข้าใจบทบาท CoPs
เครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ไม่ใช่แค่ตัวชี้วัด
เข้าใจบทบาท CoPsเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ไม่ใช่แค่ตัวชี้วัด
Google ผลักดัน Wellbeing ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร
Google ผลักดัน Wellbeing ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร

previous arrow
next arrow
ทำความรู้จักกับ ‘OKRs Plus’ สุดยอดเครื่องมือบริหารผลงานขององค์กรยุคใหม่
จะรู้ได้อย่างไรว่า ไอเดียเรามีคุณภาพพอที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่
3 องค์ประกอบสำคัญ ปั้นนวัตกรรม ให้สำเร็จ
ออกแบบงานเขียนยังไง ให้การถ่ายถอดความรู้บรรลุเป้าหมาย
ประโยชน์ของ “เรื่องเล่า” ที่มากกว่ารู้เรื่องราว
ถ้าอยากลาออกจากงาน <br> ลองทบทวน 5 เรื่องนี้ก่อน!
เข้าใจบทบาท CoPs<br>เครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ไม่ใช่แค่ตัวชี้วัด
Google ผลักดัน Wellbeing ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร
previous arrow
next arrow

Page VDO & Motion Graphic
สื่อวิดีโอให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบโมชันกราฟิก ที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างเพลิดเพลินและมีชีวิตชีวา ช่วยให้องค์กรเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 5 : 7 องค์ประกอบ สู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 4 : ยกระดับ ปรับให้ดี ด้วย PDCA
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.2 : สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.3 : ไม่เคลียร์แล้วจะเสียใจ
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.1 : What is Productivity?
PlayPlay
ผลิตภาพคืออะไร? : Productivity Awareness 02 - copy - copy
PlayPlay
Transforming Productivity for Tomorrow Success - copy - copy
PlayPlay
TVC คุณเสถียร : Productivity Awareness - copy - copy