Slide 1

Upcoming Events[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.55 ตอน ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตามแนวทาง Thailand Quality Award (TQA for Education Sector) วันที่ 10 ก.พ. 66
Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด
OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System
Business Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ รุ่น 5
OE-MFCA : Improving Resource Efficiency with Material Flow Cost Accounting MFCA (Online) รุ่น 1 New
Study Mission on The European Excellence Model and Customer Centric Innovation May
Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS
MMP-15 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Program: Makes a Great Leader) รุ่น 15
Future Skills Development Program : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต
โปรแกรม “Drive for Excellence with State Enterprise Enablers”
APO Program
https://www.ftpi.or.th/event/six-sigma-green-belt-training-31/
Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)
Strengthening Professional HR for Future Challenges Program : อัพเดทเทรนด์แห่งอนาคต เจาะลึกเครื่องมือและทักษะแบบครบจบที่ HR ต้องรู้
Toyota Manufacturing Development Program
The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง) New
Innovator Development Program : โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร
CM-03 : Becoming nimble organization with Agile-Kanban สุดยอดเครื่องมือยกระดับประสิทธิภาพ Process งานและบุคลากร
Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result แค้มป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง
หลักสูตรฝึกอบรม TQA Training
SUP-31 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor) รุ่น 31
Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
Productivity Specialist Program
TQA for Education Sector (Training with follow up coaching)
TQA Criteria E-Training
Virtual Inhouse Training
FTPI Online Learning
Lean Management
การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต e-Training

previous arrow
next arrow

 


PRODUCTIVITY KNOWLEDGE
บทความที่น่าสนใจจาก GURU ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ และการบริหารจัดการ

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.55 ตอน ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตามแนวทาง Thailand Quality Award (TQA for Education Sector) วันที่ 10 ก.พ. 66


INFOGRAPHICS & MOTION GRAPHICS
สรุป 12 เทรนด์ บริหารคน บริหารงาน ปี 2023 ที่ HR ต้องตามให้ทัน !
สรุป 12 เทรนด์ บริหารคน บริหารงาน ปี 2023 ที่ HR ต้องตามให้ทัน !
Employee Engagement คีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
Employee Engagement คีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
ทำไม นักส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity Facilitator) จึงเป็นคนสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม ?
ทำไม นักส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity Facilitator) จึงเป็นคนสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม ?
ในช่วงวิกฤต ผู้นำหญิงมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลดีกว่า ผู้นำชาย จริงหรือไม่
ในช่วงวิกฤต ผู้นำหญิงมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลดีกว่า ผู้นำชาย จริงหรือไม่
Best Practices องค์ความรู้สำคัญที่ต้องหาให้เจอ
Best Practices องค์ความรู้สำคัญที่ต้องหาให้เจอ
หัวหน้างานจดเลย! 5 วิธี พัฒนาลูกน้องให้เก่ง
หัวหน้างานจดเลย! 5 วิธี พัฒนาลูกน้องให้เก่ง
ถอดองค์ความรู้ให้ถึง “แก่น” ต้องหา Key Knowledge ให้เจอ
ถอดองค์ความรู้ให้ถึง “แก่น” ต้องหา Key Knowledge ให้เจอ
ทำความรู้จักกับ ‘OKRs Plus’ สุดยอดเครื่องมือบริหารผลงานขององค์กรยุคใหม่
ทำความรู้จักกับ ‘OKRs Plus’ สุดยอดเครื่องมือบริหารผลงานขององค์กรยุคใหม่
previous arrow
next arrow
Employee Engagement คีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
ทำไม นักส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity Facilitator) จึงเป็นคนสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม ?
ในช่วงวิกฤต ผู้นำหญิงมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลดีกว่า ผู้นำชาย จริงหรือไม่
Best Practices องค์ความรู้สำคัญที่ต้องหาให้เจอ
หัวหน้างานจดเลย! 5 วิธี พัฒนาลูกน้องให้เก่ง
ถอดองค์ความรู้ให้ถึง “แก่น” ต้องหา Key Knowledge ให้เจอ
ทำความรู้จักกับ ‘OKRs Plus’ สุดยอดเครื่องมือบริหารผลงานขององค์กรยุคใหม่
previous arrow
next arrow
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 5 : 7 องค์ประกอบ สู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP 4 : ยกระดับ ปรับให้ดี ด้วย PDCA
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.2 : สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.3 : ไม่เคลียร์แล้วจะเสียใจ
PlayPlay
ดีกว่าเดิม แค่เริ่มลงมือ Make a Better Now EP.1 : What is Productivity?
PlayPlay
ผลิตภาพคืออะไร? : Productivity Awareness 02 - copy - copy
PlayPlay
Transforming Productivity for Tomorrow Success - copy - copy
PlayPlay
TVC คุณเสถียร : Productivity Awareness - copy - copy