Special Promotion
/ Events
Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

March 2018

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
TQA Live Series : คุย เคาะ เจาะ TQA Ep.1-6 [Re-run]
1,500 1,500
Facebook Live

October 2018

15/10-14/4
18-AG-23-GE-DLN-A-05 : Self-learning e-Course on Business Models for Women Entrepreneurs
Web-based Learning

November 2018

1-30
18-IN-06-GE-DLN-A-01 : Self-learning e-Course on Energy Efficiency Techniques
Web-based Learning
15/11-14/5
18-AG-23-GE-DLN-A-06 : Self-learning e-Course on Smart Farm Mechanization
Web-based Learning

December 2018

1/12-31/5
18-AG-23-GE-DLN-A-02 : Self-learning e-Course on Urban Agriculture
Web-based Learning
3/12-2/6
18-AG-23-GE-DLN-A-04 : Self-learning e-Course on Future Food: Exploring Business Opportunities
Web-based Learning
17/12-16/6
18-AG-23-GE-DLN-A-03 : Self-learning e-Course on Building Climate Change-resilient Agriculture
Web-based Learning

January 2019

25/1-8/3
The Steps toward industry 4.0 (Smart Factory)
9,000 9,900
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
29
Service 4.0 : ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7,500 7,900
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
29-30
Smart People Smart Work เสริมแกร่งนักส่งเสริมผลิตภาพ สร้างองค์กรยั่งยืน
11,000 13,000
โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา

February 2019

1/2-30/9
โครงการขับเคลื่อนผลิตภาพภายในองค์กรด้วยทีมนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ Sustaining the Organizational Productivity Movement through Productivity Facilitators
267,500
7-8
Productivity on Tour : หลักสูตร การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง , หลักสูตร ๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
2,500 3,000
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
11-12
Design Solution for Complex Problem เทคนิคการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,000 8,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
13-14,27 ก.พ. , 19 มี.ค.
Digital Productivity Improvement รุ่น 1
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
13-15
TQA Criteria รุ่น 1
9,000 9,500
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
15
พลิกโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล New Digital Business Models Develop Business Models Systematically
โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง
18
เทคโนโลยีระบุตัวตนเพื่อการผลิตสำคัญอย่างไรในยุค 4.0 Identification Technologies as an Enabler for Industrie 4.0
โรงแรมเคป ราชา จังหวัดชลบุรี
21-22
KM Facilitator Concept for Productivity Improvement นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
7,400 8,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
PS-05 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26-28
TQA Criteria รุ่น 2
9,000 9,500
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
26-27
Driving Productivity through Human Centered Development การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
7,000 8,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
27
PI-18 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27-28
PS-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27
Site Visit : Digital Productivity Improvement
3,000 3,500
บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอยุธยา)
28
PS-03 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28
PI-20 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

March 2019

มีนาคม-กรกฎาคม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean for Industry 4.0 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
5
PS-02 : Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) New
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
5
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
5
PI-12 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
5-7
The Next Age of Marketing: Digital Marketing รุ่น 1
15,000 17,000
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
6
CM-03 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
6
PI-29 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
6-8
TQA Criteria รุ่น 3
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
7-8
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
7-8
PI-21 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
8
PS-13 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
11-15
19-AG-09-GE-WSP-B : Workshop on Accelerating Agribusiness Startups
Yogyakarta, Indonesia
11-14
19-IN-36-GE-WSP-A : APO Development Workshop for Practitioners of Business Excellence
Singapore
12
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12-15
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 20
15,000 16,000
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
13-14
PI-08 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13-14
PI-10 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13-15
TQA Criteria รุ่น 4
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
14-15
17-IN-82-GE-WSP-A : Workshop and Practitioners’ Group Meeting on Standardization of Industrial Automation
New Delhi, India
14-15
Productivity on Tour : หลักสูตร การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง , หลักสูตร ๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
2,500 3,000
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่
18-20
Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง
14,500 15,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
19
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
PS-20 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19, 20 และ 26 มี.ค.
Idea Generation & Value Creation Program : เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 3
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
19-20
ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 14 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19-21 และ 27-28
Executive Strategic Management Program รุ่น 4
25,000 27,000
20
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20-21
PI-23 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20-21
IM-02 : Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20-22
TQA Criteria รุ่น 5
9,000 9,500
โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่
21
PI-24 : Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21
PI-27 : ISO 45001:2018 Requirements (ตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018) New
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
25-29
19-IN-80-GE-WSP-B : Workshop on Developing Standards for Smart Cities
Seoul, Republic of Korea
26-28
19-RP-25-GE-CON-B : Forum on Disruptive Technologies and Technology-driven Productivity
Jakarta, Indonesia
26
CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26
PS-07 : Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26-28
PS-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
27
PI-16 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
27
CM-02 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) New
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
PI-07 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28-29
KM-04 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28-29
TQA Application Report Writing รุ่น 1
6,500 7,000
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

April 2019

2-3
SM-06 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
PS-04 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
PI-25 : Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
3
KM-01 : Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
3-4
PI-11 : Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
3-4
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
3-5
TQA Criteria รุ่น 6
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
4
IM-01 : Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21-25
19-IN-51-GE-WSP-A : Workshop on Accountable Governance for Productivity Growth and Competitiveness
Dhaka, Bangladesh
22-26
18-AG-44-GE-WSP-B : Workshop on Value-added Agriculture
Islamabad, Pakistan
22-26
19-IN-41-GE-TRC-A : Training of Trainers on Smart Service and Technology for the Health Sector
Jakarta, Indonesia
22-26
18-AG-47-GE/SPP-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on Sustainable Food Value Chains
Tokyo, Japan
23
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
PS-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
PI-19 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23-25
ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 13
15,000 17,000
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
24-25
SM-10 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
PS-09 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
PI-05 : Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-26
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 1
9,000 9,500
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
26/4-25/10
18-AG-23-GE-DLN-A-01 : Self-learning e-Course on Modern Food Storage and Transport Technologies
Web based learning
30
SM-07 : KPIs: Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
CM-05 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
PS-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล) New
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
PS-17 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

May 2019

5-9
19-AG-14-GE-WSP-B : Workshop on Building Climate Resilience in Agriculture
Dhaka, Bangladesh
7
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
7
PS-03 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
7
PS-06 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
SM-12 : Collaborative Business Relationship Management (การบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ) New
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-10
TQA Criteria รุ่น 7
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
14
PI-22 : Potential Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
14
PI-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
14
PS-05 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15
PS-13 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15-16
PI-01 : Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15-16
PI-06 : Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
วันที่ 15-16 และ 29-30 พฤษภาคม 2562
Customer Insight & Business Model Innovation: จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ Revised
16,000 17,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
16-17
Boost up TQA Category 1 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
19-23
19-IN-71-GE-WSP-A : Workshop on Advanced Performance Management for Modern Public-sector Organizations
Dhaka, Bangladesh
22-23
PI-17 : IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
PI-26 : ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
PS-22 : Effective Writing for Organizational Communication (การเขียนเพื่อสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-24
TQA Criteria รุ่น 8
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
24
PS-26 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง) New
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
PI-15 : POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
27-31
18-AG-56-GE/SPP-OSM-B : Multicountry Observational Study Mission on Good Agricultural Practices (GAP) and Advanced Postharvest Handling Technologies
Tokyo, Japan
27-31
19-RP-14-GE-WSP-B : Workshop on the Internet of Things for Productivity Enhancement
Taipei, Republic of China
28
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
PS-02 : Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) New
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
PS-24 : Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
SM-08 : Individual KPIs (เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล) Revised
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
PS-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
30
PS-14 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
30-31
TQA Application Report Writing รุ่น 2
6,500 7,000
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

June 2019

4
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
4
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
4
PI-02 : Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
5
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
5-6
PS-08 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
5-6
PI-10 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
5-7
TQA Criteria รุ่น 9
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
6
PI-18 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
10-21
19-IN-32-GE-TRC-A : Training of Trainers and Consultants in Green Productivity
Taipei, Republic of China
11
CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-13
PS-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
12-13
PI-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
12-13
PI-14 : 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18
PS-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18
PI-09 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18
PS-07 : Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-21
Korea Site Visit Overseas Learning Experiences on Smart Factory
78,500 69,900
19-20
SM-11 : Master Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสู่ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
19-20
PI-23 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
19-20
KM-05 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
19-21
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2
9,000 9,500
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
25
PS-12 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25
PI-12 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26-27
CM-04 : Customer Service Excellence: From Good to Great (กลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26-27
PI-21 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26-27
KM-03 : Knowledge Management Assessment (KMA เครื่องมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
27-28
Boost up TQA Category 2 and 4 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม

July 2019

10
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
10
PS-04 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
10
PI-25 : Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
10-12
TQA Criteria รุ่น 10
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
11-12
SM-06 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
11-12
PS-09 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
11-12
PI-11 : Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
23
PS-20 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
23
CM-03 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
23
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
24-25
SM-10 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
24-25
PS-10 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
24-25
PI-08 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
25-26
Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
30-31
TQA Application Report Writing รุ่น 3
6,500 7,000
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
31
CM-02 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) New
3,800 4,200
31
PS-17 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
31
PI-30 : How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000

August 2019

1
SM-04 : Future and Uncertainty Management (การบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน)
3,700 4,000
1
PS-13 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
1
PI-16 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
6
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
6
PS-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล) New
3,700 4,000
6
PS-02 : Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) New
3,900 4,300
6
PS-26 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง) New
3,700 4,000
7
PS-14 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
7-8
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
7-8
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
8
PS-27 : MC on Boarding (พิธีกรมือใหม่) New
3,700 4,000
14
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
14
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
14
PI-24 : Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
14-15
Boost up TQA Category 5 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
15
PI-20 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
15
PI-29 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
19-30
19-IN-31-GE-TRC-A : Certified Productivity Practitioners’ Course for NPOs
Manila, Philippines
20
PI-27 : ISO 45001:2018 Requirements (ตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018) New
3,500 4,000
20
PS-05 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
20-22
PS-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
21
PI-19 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
21-22
PS-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
21-23
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3
9,000 9,500
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
22
SM-07 : KPIs: Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
3,800 4,200
27
CM-05 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
27
PS-03 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
27
PS-06 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
28-29
PI-05 : Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
28-29
IM-02 : Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
28-29
KM-04 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500

September 2019

3
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
3
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
3
KM-01 : Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
4-5
PI-06 : Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
4-5
SM-08 : Individual KPIs (เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล) Revised
6,500 6,900
5-6
Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
10
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
10
PI-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
10
PI-22 : Potential Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ)
3,500 4,000
11-12
PI-26 : ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
11-12
PI-10 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
11-12
PI-14 : 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน
5,500 6,000
17
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
17
PI-15 : POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
3,500 4,000
18
PI-07 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
18-19
PS-22 : Effective Writing for Organizational Communication (การเขียนเพื่อสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล)
6,500 6,900
24
PS-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
24
PS-24 : Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
24
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
25
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
25-26
PS-08 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
26
IM-01 : Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
3,700 4,000

October 2019

1
CM-03 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
1
PS-04 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
2-3
SM-10 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
2-3
PI-23 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
2-3
KM-05 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
8
PS-07 : Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
8
PI-09 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM)
3,500 4,000
9
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
9
PI-02 : Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
9
PI-18 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
10-11
PI-01 : Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
10-11
PI-17 : IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
10-11
SM-12 : Collaborative Business Relationship Management (การบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ) New
5,500 6,000
16
CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
16
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
17-18
PI-11 : Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
17-18
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
17-18
CM-04 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,500 6,900
29
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
29
PS-20 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
29
PI-12 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
30-31
PS-09 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
30-31
PI-21 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
30-31
KM-03 : Knowledge Management Assessment (KMA เครื่องมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500

November 2019

5
PS-26 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5
PS-02 : Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) New
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5-7
PS-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
PI-08 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
SM-06 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-25 : Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-12 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PS-13 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
CM-02 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) New
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PS-10 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PS-27 : MC on Boarding (พิธีกรมือใหม่) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค


SERVICES

ABOUT