Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Slide
ร่วมพัฒนาธุรกิจกับ Productivity Booster
ให้คำปรึกษาแนะนำ (Coaching and Consulting) ระดับเข้มข้น (Intensive Program) ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤต แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับลักษณะปัญหาของแต่ละองค์กร ครบทุกมิติที่สำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
026195500 ต่อ 585 - คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง
โปรแกรมพิเศษให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจาก โตโยต้า
Karakuri: Automation for Productivity Improvement

คาราคุริ กลไกอัตโนมัติอย่างง่าย
เพื่อการปรับปรุงผลผลิต

Zero Accident Zero Defect (ZAZD)

การสร้างการะบวนการผลิต
เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาคุณภาพ
ให้เป็นศูนย์