บริการฝึกอบรม
Slider

Download >> Public Training Program 2019icon_updated

icon_updated

Download >> ใบสมัคร Public Training Program 2019

icon_updated

Download >> Promotion & Highlight Public Training 2019

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

March 2018

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
TQA Live Series : คุย เคาะ เจาะ TQA Ep.1-6 [Re-run]
1,500 1,500
Facebook Live

October 2019

วันนี้ - 31 ธันวาคม
Driving Performance with OKRs [Re-run]
500 500
Facebook Live
วันนี้ - 31 ธันวาคม
Supervisor Get up to Speed [Re-run]
500 500
Facebook Live

December 2019

11
SM-04 : Future and Uncertainty Management (การบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
PS-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
PI-24 : Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-13
PI-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-13, 17
Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
13
PI-30 : How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-19 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-20 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
PS-06 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-18
ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 17 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
18
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
IM-03 : Service Innovation Era 4.0 (สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการยุค 4.0)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PI-06 : Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PS-14 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
Seminar and Site Visit : Service 4.0 : ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7,500 7,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)

January 2020

16
TQA Journey: Change in Criteria 2020 – 2021
2,000 2,200
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
28
Future of Work and Skills Development
400 400
Facebook Live

February 2020

9-15
Japan Study Tour on Smart Manufacturing
119,000 125,000
ประเทศญี่ปุ่น
11/2-17/3
MKT-05 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 5
20,000 22,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
11-12
MKT-05-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
25
MKT-05-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
26/2-12/3
Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) รุ่น 10
16,000 17,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

March 2020

3
MKT-05-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
10-11, 17
IGP-07 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 7
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
17-18
SUP-18 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 18 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
17
MKT-05-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
25-26
Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)
7,500 8,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)

April 2020

1-2
TQA Application Report Writing รุ่น 1
6,500 7,000
28-29
SPF-01 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์โดย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
28-30
IMP-16 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 16
15,000 17,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th