บริการฝึกอบรม

การฝึกอบรมระยะสั้น เรียนรู้การบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพองค์กรอย่ารอบด้าน

Slide


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

November 2022

28
SD-17 : Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน) New
4,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
29
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

December 2022

7
WM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
7
SG-05 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
8-9
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
8-9
OE-12: IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
9
SD-01 : Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
4,200
Online Training
1 Free 1
14
SD-10 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
14-15
OE-16: Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
14-15
BOT 101: How to create LINE BOT for organization management. (For NON-IT) รุ่น 2 New
12,000
The Quarter Ari
15
OE-23: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
4,200
Online Training
1 Free 1
15-16
CM-01 : Marketing Strategy : Essential Tools and Techniques (กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดที่มาร์เก็ตเตอร์ต้องรู้) New
6,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
16
CM-13: Personal Brand & Image Development (ยกระดับภาพลักษณ์ส่วนบุคคล) New
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

February 2023

21
SST-02 : The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง)
4,900
Online Training
1 Free 1

May 2023

12, 19, 26 พฤษภาคม 2, 9 มิถุนายน 2566
IDP-03 : Innovator Development Program (โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร) รุ่น 3
20,000
Online Training

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: [email protected]