TQA Training

การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ตลอดจนการสร้างผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร

Slide
PlayPlay
Insight Business Excellence Tools
Learning and Sharing with Winner Organization
TQA for Education Sector
TQA Training-Program-2024
TQA e-Training : เจาะลึก TQA Application Report Writing รายหมวด
TQA e-Training : Change in Criteria 2022-2023
Transform Feedback Report into Action Plan
previous arrow
next arrow

DOWNLOAD โปรแกรมการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2567

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%878

ชื่อหลักสูตร
สถานที่
จำนวนวัน
ค่าธรรมเนียม
(ไม่รวม VAT)
1. TQA Criteria
.
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.เซ็นทารา หาดใหญ่
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร. จ.อุดรธานี
รร.อมารี วอเตอร์เกท
2
8,900
2. TQA Internal Organization Assessment
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2567 หรือ TQA Criteria ปี 2566 มาก่อน
.
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
รร.อวานี ขอนแก่น
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
3
9,500
3. TQA Application Report Writing
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2567 หรือ TQA Criteria ปี 2566 มาก่อน
.
รร.เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่
รร.อมารี วอเตอร์เกท
3
9,500
4. Insight Business Excellence Tools
.
รร.จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
รร.จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
รร.จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
รร.จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2
8,500
5. Learning and Sharing with Winner Organizations เยี่ยมชมหน่วยงานภายในประเทศ
ครั้งที่ 1 : 26 มิถุนายน 2567  : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ครั้งที่ 2 : 25 กรกฎาคม 2567 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา            
1 เฉพาะ ครั้งที่ 1 และ 2

: 5,000 ต่อครั้ง

6. e-Training : TQA Criteria
7.27  ชั่วโมง
4,500
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 ว้น)
7. e-Training : Transform Feedback into Action Plan
39 นาที
1,200
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 ว้น)
หลักสูตร TQA Change in Criteria 2024-2025 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
1.11 ชั่วโมง
500
(ระยะเวลาเข้าอบรม 7 ว้น)

หลักสูตร เจาะลึก TQA Application Report Writing รายหมวด  (Full Package)

หมายเหตุ : ก่อนเข้าหลักสูตรเจาะลึกรายหมวด ท่านจะได้เรียน แนะนำหลักการเขียนรายงาน 2 ชั่วโมง

16 ชั่วโมง
9,900
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
4.50 ชั่วโมง
2,400
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
3.18 ชั่วโมง
1,200
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
5.14 ชั่วโมง
2,400
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
3.20 ชั่วโมง
1,000
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
5 ชั่วโมง
2,400
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
4.28 ชั่วโมง
2,000
(ระยะเวลาเข้าอบรม 15 วัน)
10. TQA for Education Sector Roadshow
จ.ชลบุรี : 10-11 กรกฎาคม 2567
รร. ฮอลิเดย์ อินน์ ศรีราชา

รร.ดิ อิมพีเรียล โฮเทล พิษณุโลก

รร.แคนทารี โคราช

2
6,500
หมายเหตุ : สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  1. สมาชิกสถาบันลด 3% จากราคาก่อน VAT 7% (เฉพาะหลักสูตร e-training สงวนสิทธิ์ในการใช้ส่วนลดทุกประเภท)
  2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  3. กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายใน 5 วันทำการหลังการสมัคร และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ tqatrainig@ftpi.or.th
  4.  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  5. ค่าธรรมเนียมรวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หนังสือ และกระเป๋าผ้า TQA (กรณีอบรมออนไลน์ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์แจกเอกสารประกอบการอบรมและหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดเท่านั้น)
  6. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
  7. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้ฝึกอบรมในทุกหลักสูตรต้องเข้าฝึกอบรมครบ 80%
**กรณีไม่ได้รับใบรับรองในหลักสูตร TQA Criteria จะไม่สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องได้**
(สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรม)
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณธนศักดิ์, คุณพัชรวรรณ และคุณชุติมา
โทร 0-2619-5500 ต่อ 451, 466-467
Email : tqatraining@ftpi.or.thtanasak@ftpi.or.th ; phatcharawan@ftpi.or.th ; chutima@ftpi.or.th