12 พฤษภาคม 2023

รู้ได้อย่างไร ?   นักงานมีความผูกพันกับองค์กรลดลง

 

ความรู้สึกรัก และผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยของความสำเร็จ ในการผลักดันการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย หลายองค์กรมีการทำ Workforce Engagement อย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำ Survey เพื่อให้ทราบถึงระดับของความผูกพัน และปัจจัยที่ส่งผล ทำให้สามารถนำประเด็นที่เป็นปัญหามาดำเนินการวางแผนปรับปรุงได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่คุณทราบหรือไม่ว่า จริงๆ แล้ว เราสามารถสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อมองหาสัญญาณเตือน ถึงความรู้สึกที่มีต่อองค์กรได้ว่า พนักงานยังคงรัก และผูกพันกับองค์กร พร้อมที่จะทุ่มเททำงานอย่างสุดความสามารถเหมือนที่เคยเป็นมาหรือไม่

 

 

อ่านบทความ   สัญญาณเตือน ที่บอกให้รู้ว่าพนักงานของคุณเริ่มที่จะไม่ Engage กับองค์กร

 

ทำความรู้จัก BETTER WE  คลิก

 
Writer

โดย ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ