สัมมนา
Slider
วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

November 2019

27
เต็มแล้ว !! Enhance manufacturing competitiveness by Cost Reduction เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

December 2019

19
Seminar and Site Visit : Service 4.0 : ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7,500 7,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)