บริการสัมมนา

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

March 2019

มีนาคม-กรกฎาคม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean for Industry 4.0 (เต็มแล้ว)

May 2019

พฤษภาคม 2562 - กุมภาพันธ์
Overall Equipment Effectiveness Real Time Monitoring and Improvement Program
250,000
23-24
Thailand Quality Award 2018 Winner Conference
9,500 10,500
อมารี วอเตอร์เกท
24 พ.ค. , 19,20,28 มิ.ย.
Seminar & Site Visit : Service 4.0 ปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7,500 7,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

June 2019

18-21
Korea Site Visit Overseas Learning Experiences on Smart Factory
69,900 78,500
19-21
TQA Criteria 2019
9,000 9,500
โรงแรมเคป ราชา จังหวัดชลบุรี