สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

21st TQA Winner Conference: Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

เมษายน 2023

7
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.59 ตอน สูตรลับสมการความสำเร็จของการทำระบบ KPI ให้ WORK ! วันที่ 7 เม.ย. 66
0
Online Seminar
21
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.60 ตอน ต่อยอดความยั่งยืนทางธุรกิจด้วย Resource Productivity Management (RPM) by MFCA และ Eco-Lean Thinking วันที่ 21 เม.ย. 66
0
Online Seminar
26
Site Visit: กรมสรรพากร Digital Transformation (DX) of RD e-Service
5,000
กรมสรรพากร

พฤษภาคม 2023

10
[Free] สัมมนา หัวข้อ 4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI และ หัวข้อ Resource Productivity Management using MFCA and Eco-Lean Technique วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
0
Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)
18-19
21st TQA Winner Conference: Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability
5,000
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท