สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.52 ตอน Adaptive Productivity for the Factory of the Future : โรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต – รู้ รับ ปรับตัว วันที่ 23 ธ.ค. 65
Lean Boost Camp: Practical Learning for Effective Implementation & Result แค้มป์เรียนรู้ลีนแบบเจาะลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงที่นำไปปฏิบัติได้จริง
Productivity Roadshow 2023 : Scaling up Sustainable Productivity for Future-Ready Businesses
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.51 ตอน Global Mega Trends กับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2023 วันที่ 9 ธ.ค. 65
previous arrow
next arrow


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

ธันวาคม 2022

9
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.51 ตอน Global Mega Trends กับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2023 วันที่ 9 ธ.ค. 65
0
Online Training
19-20
Productivity Roadshow 2023 : Scaling up Sustainable Productivity for Future-Ready Businesses
1,800
โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง
23
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.52 ตอน Adaptive Productivity for the Factory of the Future : โรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต – รู้ รับ ปรับตัว วันที่ 23 ธ.ค. 65
0
Online Seminar