สัมมนา

previous arrow
next arrow
Slider
วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

February 2021

5
LIVE Virtual Demonstration: How to Optimize Data Management for Smart Factory Success
2,000 2,200
Seminar Online

March 2021

3-4 , 19 มีนาคม , 2 , 23 เมษายน
Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process
15,000 18,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
8
4 Stages for PDPA Compliance and Implementation
700 900
Seminar Online
11
PDPA – A HR Perspective
700 900
Seminar Online
26
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ QCC – Quality Control Circle ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
0 0
โรงแรมดิอิมพีเรียลโคราช จ.นครราชสีมา
30/3-1/4
Lean Game-Based Learning Workshop เรียนเล่นให้เป็น “ลีน” (รุ่น2)
18,000 20,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

May 2021

18-20
Lean Game-Based Learning Workshop เรียนเล่นให้เป็น “ลีน” (รุ่น3)
18,000 20,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
21
ลีนเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Lean For Productivity Improvement) ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
0 0
โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

August 2021

27
Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
0 0
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง