บริการสัมมนา

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

February 2019

26/2-8/3
The Steps toward industry 4.0 (Smart Factory)
9,000 9,900
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

March 2019

มีนาคม-กรกฎาคม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean for Industry 4.0 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
7
หัวข้อ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วย Cost Reduction และหัวข้อ ยกระดับประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรกับ OEE (ฟรีสัมมนา)
อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
18
Thailand Quality Award องค์ความรู้ สู่อุตสาหกรรมศักยภาพ TQA Roadshow 2019 ฟรีสัมมนา
โรงแรม แอมบาสเดอร์ จอมเทียน
28
Thailand Quality Award องค์ความรู้ สู่อุตสาหกรรมศักยภาพ TQA Roadshow 2019 ฟรีสัมมนา
โรงแรมเคป ราชา จังหวัดชลบุรี
28
การผลิตจะเป็นอย่างไรเมื่อมีเพื่อนร่วมงานใหม่เป็นหุ่นยนต์ Automation in Production Human Robot Collaboration
โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี

June 2019

18-21
Korea Site Visit Overseas Learning Experiences on Smart Factory
78,500 69,900
19-21
TQA Criteria 2019
9,000 9,500
โรงแรมเคป ราชา จังหวัดชลบุรี