สัมมนา
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

August 2020

3 สิงหาคม - 31 ธันวาคม
Online Learning เหมา เหมา ยาวถึงสิ้นปี
19,900 19,900
Online Training

September 2020

29-30 กันยายน , 1 ตุลาคม
Lean Game-Based Learning Workshop เรียนเล่นให้เป็น “ลีน”
18,000 20,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ