สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

previous arrow
next arrow
Slider


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

พฤษภาคม 2021

10-11 พ.ค. , 29 มิ.ย.
หลักสูตรออนไลน์ “Operational Excellence & Continuous Improvement”
18,000 20,000
Online Training

กรกฎาคม 2021

2
Innovation in Crisis : เจาะกลยุทธ์นวัตกรรมในภาวะวิกฤต
2,500 2,800
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
16
Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
0 0
โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง

สิงหาคม 2021

2-3 สิงหาคม , 24 กันยายน
หลักสูตรออนไลน์ “Operational Excellence & Continuous Improvement รุ่น 2”
18,000 20,000
18-20
TQA2020 Winner Conference
13,000 15,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
เลือกเรียนได้ทั้ง
Offline / Online