สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Productivity Roadshow 2023: สร้างเสริมความรู้ด้วย Lean และ แนวทางการสร้าง Engagement
การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Opcenter Advanced Planning Scheduling
previous arrow
next arrow


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

กันยายน 2023

16-24
International Study Visit on SMART DX for Public Services to SWEDEN, ESTONIA and FINLAND
265,000
ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐเอสโตเนีย และสาธารณรัฐฟินแลนด์
22
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.72 ตอน เปลี่ยนของเหลือจากอาหาร …. เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Food Waste to Food Innovation) วันที่ 22 ก.ย. 66
Online Seminar
26-27
Productivity Roadshow 2023: สร้างเสริมความรู้ด้วย Lean และ แนวทางการสร้าง Engagement
3,500
โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา
26
Productivity Roadshow 2023: Lean and OEE: ยกระดับ ปรับกระบวนการ วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน
3,500
โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา
27
Productivity Roadshow 2023: Boosting Workforce Engagement ผูกใจพนักงาน สรรค์สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า
3,500
โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา
29
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.73 ตอน บริหารความเสี่ยงอย่างไร ให้เป็นศูนย์ (Strategic Risk & Opportunity Management) วันที่ 29 ก.ย. 66
Online Seminar

ตุลาคม 2023

18
[สัมมนา ฟรี] GSPN Update Ep.7 – Industry 4.0 – The Next Chapter with AI & Autonomous Mobile Robots (AMR) วันที่ 18 ต.ค. 66
Hybrid Seminar