สัมมนา

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Drive for Excellence with State Enterprise Enablers


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

December 2021

17
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.14 ตอน จัดขบวนทัพ สร้างทีมการปรับปรุง ด้วย Bottom Up Activity วันที่ 17 ธ.ค. 64
0
24
[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.15 ตอน ชี้ชัด-จัดเต็ม กับแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการ วันที่ 24 ธ.ค.64
0