/ Events
Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Past Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

February 2020

26
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26-27
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26-27
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26/2-12/3
CBI-10 : Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) รุ่น 10
16,000 17,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
26-28
TQA Criteria รุ่น 2
9,000 9,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
27
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

March 2020

3
MKT-05-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
อมารี วอเตอร์เกท
4
OEE: Enhance Overall Equipment Effectiveness Through Focus Improvement Pillar: ยกระดับประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรโดยผ่านการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง และกิจกรรม Business Matching (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
9-13
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 24
19,000 20,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
10
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
10
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
10-11, 17
IGP-07 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 7
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11-12
KM-05 Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12
SM-03 Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-13
TQA Criteria รุ่น 3
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
13 มี.ค. - 22 พ.ค.
เลื่อนวันจัดอบรม !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2020
37,900 41,200
13
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต A : Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
15-20
19-AG-27-GE-SMN-B : Study Mission to a Nonmember Country on Future Food Business Models (Postponed)
San Francisco, CA, USA
17
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
17-18
SUP-18 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 18 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
17
MKT-05-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
อมารี วอเตอร์เกท
18
CM-04 Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-19
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-19
IN-02 Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-20
TQA Criteria รุ่น 4
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
19
PM-02 HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์) New (Facebook Live)
1,800
Facebook Live
24
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24-26 มีนาคม และ 1-2 เมษายน
เลื่อนไปรุ่นถัดไป !! Executive Strategic Management Program รุ่น 7
25,000 27,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
25
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-26
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-26
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-27
TQA Criteria รุ่น 5
9,000 9,500
โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท
30-31 มีนาคม และ 3 เมษายน
เลื่อนไปรุ่นถัดไป !! Big Data & Business Analytics รุ่น 2
15,000 17,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
31
IS-03 : How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
31
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
31
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

April 2020

1
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1-2
TQA Application Report Writing รุ่น 1
6,500 7,000
รร.อมารี วอเตอร์เกท
1/4-30/6
SME Regular Level 2563
8-9
SM-07 Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน) Revised
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
9
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วิธีบริหารการทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)
0
Facebook Live
21
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21
PM-14 Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
SM-06 Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-24
TQA Criteria รุ่น 6
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
23
KM-01 Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
23-24 เมษายน และ 29-30
เลื่อนไปรุ่นถัดไป !! Middle Management Program รุ่น 9
22,500 24,500
28
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28-30
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IMP-16 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 16
15,000 17,000
28-30
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 1
9,000 9,500
รร.อมารี วอเตอร์เกท
29-30
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
KM-04 Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
PM-12 Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด

May 2020

5/5-30/6
Reboot Productivity : ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
7
Productivity ฝ่าวิกฤต Covid-19 (Online)
500 900
12
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12-14
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12/5-19/6
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 6
20,000 22,000
12-13
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
13
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13-15
TQA Criteria รุ่น 7
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
14
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต G : Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
3,900 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต H : Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud
3,900 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-22
19-AG-31-GE/SPP-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on Modern Farm Machinery (Postponed)
Tokyo, Japan
18-22
20-IN-76-GE-WSP-A : Workshop on Smart Service and Technology for Enhancing Productivity in the Service Sector (Postponed)
Seoul, Republic of Korea
18
ฟื้นธุรกิจหลัง COVID-19 ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Online)
500 900
Seminar Online
19
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต I : Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชม
3,900 4,200
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)
22
CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
22
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต J : Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Facebook Live)
1,800 1,800
Facebook Live
22
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
26
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
IM-27 Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น) (Facebook Live)
900 900
Facebook Live
27-28
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต C : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28
!! ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย EXPERIENCE SHARING : หัวข้อ Industry 4.0:  Assistance Systems for Cyber Physical Facilities (Online)
0 0
Seminar Online

June 2020

5-23
[Exclusive Online Workshop] กลยุทธ์นวัตกรรม After COVID-19
7,500 8,000
Online Training
5
Advanced Strategic Management for Enhancing Productivity (Online)
500 900
Seminar Online
8-12
19-AG-30-GE/SPP-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on Emerging Models of Controlled-environment Agriculture (Postponed)
Tokyo, Japan
8
PM-11 Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน) (Online Training)
2,100 2,100
Online Training
9
[เลื่อนเป็นวันที่ 17 ก.ค.63] CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
9
[เลื่อนเป็นวันที่ 17 ก.ค.63] PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
9-10
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SPF-01 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
9
IM-29 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) (Facebook Live)
1,000 1,000
Facebook Live
9
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
10-12
TQA Criteria รุ่น 8
9,000 9,500
โรงแรมเคป ราชา จังหวัดชลบุรี
11
[เลื่อนเป็นวันที่ 5 ส.ค.63] PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต E : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16-17
[เลื่อนเป็นวันที่ 23-24 ก.ค.63] SUP-19 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 19 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม บูเลอวาร์ด
17-18
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17-18
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC) (Online Training)
2,100 2,100
Online Training
17
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
18
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต D : Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
18
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย Think Foresight for Future Success : ปรับกลยุทธ์ และธุรกิจหลัง Covid-19 (Online)
0 0
Seminar Online
19
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต F : Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
19
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
23
[เลื่อนเป็น วันที่ 7 ส.ค.63] IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
IM-24 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
24-25
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24
PM-10 Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล) (Online Training)
2,100 2,100
Online Training
25
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
29/6-10/7
20-IN-31-GE-TRC-A : Certified Productivity Practitioners’ Course for NPOs (Postponed)
Manila, Philippines
30/6-1/7
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
30
[เลื่อนเป็นวันที่ 21 ส.ค.63] PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SD-12 Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live

July 2020

1
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-04 Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
1
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
2-3
[เลื่อนเป็น วันที่ 2-3 ก.ย.63] IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
2
[เลื่อนเป็นวันที่ 2 ก.ย.63] SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
2-3
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! DT-01: Digital Transformation (วิถีทางองค์กรสู่การเปลี่ยนปรับรับมือยุคดิจิทัล)
6,500 6,900
3
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
8-10
TQA Criteria รุ่น 9
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
8-9 และ 14-16
Executive Strategic Management Program รุ่น 7
25,000 27,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
14
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
14
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
14
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
14-16
IMP-17 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 17
15,000 17,000
โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
15-16
SM-09 Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
15-16
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
15-16
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
15-17
TQA Criteria รุ่นเสริม 1 เลื่อน !!
9,000 9,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
16-17
IM-01 Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
16-17
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STRATEGIC PLANNING
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
16 ก.ค. - 25 ก.ย.
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : เครื่องมือการบริหารจัดการสำหรับรัฐวิสาหกิจ
17
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
17
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต A : Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200
โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
20
EXPERIENCE SHARING: Case Study & Best Practices Singapore Business Excellence Framework (Online)
500 900
Seminar Online
21
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
IM-02 Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
21
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
22
IM-08 Automatic Guided Vehicle System (ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ) New
3,500 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
22
PM-06 Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
22-23
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
22-24
TQA Criteria รุ่น 10
9,000 9,500
Holiday Inn Bangkok Silom Hotel
22
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย Total Productivity Management 4.0 (Online)
0 0
Seminar Online
23
CM-04 Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
23
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
23-24
SUP-19 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 19 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
24 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม
Live Remote Event and Online Seminar: People, Process, Technology Covid-19 and Recovery: How Company should Respond
1,500 2,700
Seminar Online
24
Risk & Uncertainty Management การจัดการความเสี่ยงภายใต้ความไม่แน่นอนหลังวิกฤต COVID-19
500 900
Seminar Online
30
SM-05 How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
30-31
IS-01 ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
30
PM-03 HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-driven Analysis (การสร้าง Dashboard ในงาน HR) New
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
30-31
IM-07 Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
30-31
TQA Application Report Writing รุ่น 3
6,500 7,000
Holiday Inn Bangkok Silom Hotel
31
SD-15 MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) 
3,700 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

August 2020

4
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
4
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
4
Learning and Sharing with Winner Organizations :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5,000 5,500
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4/8-4/9
MKT-07 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 7
20,000 22,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4-5
MKT-07-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4-6
Big Data & Business Analytics รุ่น 2
15,000 17,000
โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์
5
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
5
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
5-6
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
5
PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
5-7
TQA Criteria รุ่น 11
9,000 9,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
5-6
Thailand Quality Award 2019 Winner Conference
9,500 10,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
5-20
CBI-11 Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) รุ่น 11
16,000 17,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
6
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6-7
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต B : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6-7
SPF-02 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6 ส.ค. - 25 ก.ย.
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2020
37,900 41,200
7
IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
13-14
PPS-02 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ) รุ่น 3
7,500 8,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
13-14
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
17-18
Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
17
KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New
1,800 1,800
Online Training
17-18, 25-26
Middle Management Program รุ่น 9
22,500 24,500
18-21
20-AG-20-GE-CON-A : 5th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Marketing and Commercialization (Postponed)
Taipei, Republic of China
18
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18-20
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
900 900
Online Training
18
MKT-07-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
19
IS-03 How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015 (จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19-20
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19-21
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
19-21
TQA Criteria รุ่นเสริม จ.เชียงใหม่
9,000 9,500
โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท
20
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต C : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20
SD-01 Productivity Awareness (จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ) New
900 900
Online Training
21
PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต D : Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
Productivity 2020: Empowering Productivity: The Recovery from the COVID – 19 Crisis
3,500 4,500
โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
25
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25-26
Boost up TQA Category 2 and 4 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
25
Learning and Sharing with Winner Organizations : กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู เต็มแล้ว !!
5,000 5,500
กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู
25
MKT-07-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
26
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต F : Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
27
SM-04 Readiness for the Future (การเตรียมพร้อมรับอนาคต) Revised
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
27
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
27-28
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
27
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต E : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

September 2020

1
Learning and Sharing with Winner Organizations : มหาวิทยาลัยมหิดล
5,000 5,500
มหาวิทยาลัยมหิดล
2-3
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2-3
SM-07 Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน) Revised
6,500 6,900
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2-3
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
2
IM-03: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย) New
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4
MKT-07-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
7-11
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 25
19,000 20,000
8
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
8
KM-01 Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
8
PM-14 Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
8-9
TQA Application Report Writing รุ่น 2
6,500 7,000
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
9-10
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9-10
IN-02 Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9-11
IGP-09 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 9
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
9-11
TQA Criteria รุ่นเสริม 2
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
9
Healthcare Sector Outlook after COVID 19 (Online)
500 900
Seminar Online
10
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต G : Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
11
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต H : Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
15
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15-16
SUP-20 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 20 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
16-17
SM-06 Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
16-17
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16-18
TQA Criteria รุ่นเสริม 3
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
17
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต I : Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชม
3,900 4,200
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)
17-18
Critical Thinking
9,500 9,800
18
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต J : Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
18
Food Sector Outlook after COVID 19 (Online)
500 900
Seminar Online
21
Seminar Online: Operational Excellence Day
3,000 3,500
Seminar Online
22
IM-10 Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
22
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
22
SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
22
Learning and Sharing with Winner Organizations : ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
5,000 5,500
ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
23-24
IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23-24
Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
23
PM-02 HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์) New
900 900
Facebook Live
24
KM-04 Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24
SM-01 Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
24-25
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : CORPORATE GOVERNANCE AND LEADERSHIP ยกเลิก !!
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
25
Service 4.0 พลิกวิกฤตยุค New Normal เรียนได้ 2 ท่าน
3,600 3,600
Online Training
28-30
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
29
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
29-30
SM-03 Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
29-30
IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
29-30 กันยายน , 1 ตุลาคม
Lean Game-Based Learning Workshop เรียนเล่นให้เป็น “ลีน”
18,000 20,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
30
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

October 2020

6
CM-03 Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) 
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
6
IM-27 Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
6
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
6-7
Boost up TQA Category 5 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
6-8 และ 14-15
Executive Strategic Management Program รุ่น 7
25,000 27,000
7-8
IM-01 Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
7-8
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
7-8
PM-11 Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
เลื่อนเป็น 18 ธ.ค. !! PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
SM-05 How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
IM-24 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
20
IM-04 Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
20
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider