/ Events
Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Past Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

กรกฎาคม 2020

15-16
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
15-16
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
15-17
TQA Criteria รุ่นเสริม 1 เลื่อน !!
9,000 9,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
16-17
IM-01 Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
16-17
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STRATEGIC PLANNING
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
16 ก.ค. - 25 ก.ย.
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : เครื่องมือการบริหารจัดการสำหรับรัฐวิสาหกิจ
17
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
17
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต A : Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200
โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
20
EXPERIENCE SHARING: Case Study & Best Practices Singapore Business Excellence Framework (Online)
500 900
Seminar Online
21
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
IM-02 Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
21
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
22
IM-08 Automatic Guided Vehicle System (ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ) New
3,500 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
22
PM-06 Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
22-23
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
22-24
TQA Criteria รุ่น 10
9,000 9,500
Holiday Inn Bangkok Silom Hotel
22
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย Total Productivity Management 4.0 (Online)
0 0
Seminar Online
23
CM-04 Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
23
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
23-24
SUP-19 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 19 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
24 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม
Live Remote Event and Online Seminar: People, Process, Technology Covid-19 and Recovery: How Company should Respond
1,500 2,700
Seminar Online
24
Risk & Uncertainty Management การจัดการความเสี่ยงภายใต้ความไม่แน่นอนหลังวิกฤต COVID-19
500 900
Seminar Online
30
SM-05 How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
30-31
IS-01 ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
30
PM-03 HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-driven Analysis (การสร้าง Dashboard ในงาน HR) New
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
30-31
IM-07 Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
30-31
TQA Application Report Writing รุ่น 3
6,500 7,000
Holiday Inn Bangkok Silom Hotel
31
SD-15 MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) 
3,700 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

สิงหาคม 2020

4
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
4
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
4
Learning and Sharing with Winner Organizations :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5,000 5,500
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4/8-4/9
MKT-07 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 7
20,000 22,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4-5
MKT-07-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4-6
Big Data & Business Analytics รุ่น 2
15,000 17,000
โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์
5
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
5
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
5-6
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
5
PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
5-7
TQA Criteria รุ่น 11
9,000 9,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
5-6
Thailand Quality Award 2019 Winner Conference
9,500 10,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
5-20
CBI-11 Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) รุ่น 11
16,000 17,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
6
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6-7
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต B : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6-7
SPF-02 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6 ส.ค. - 25 ก.ย.
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2020
37,900 41,200
7
IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
13-14
PPS-02 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ) รุ่น 3
7,500 8,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
13-14
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
17-18
Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
17
KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New
1,800 1,800
Online Training
17-18, 25-26
Middle Management Program รุ่น 9
22,500 24,500
18
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18-20
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
900 900
Online Training
18
MKT-07-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
19
IS-03 How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015 (จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19-20
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19-21
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
19-21
TQA Criteria รุ่นเสริม จ.เชียงใหม่
9,000 9,500
โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท
20
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต C : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20
SD-01 Productivity Awareness (จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ) New
900 900
Online Training
21
PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต D : Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
Productivity 2020: Empowering Productivity: The Recovery from the COVID – 19 Crisis
3,500 4,500
โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
25
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25-26
Boost up TQA Category 2 and 4 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
25
Learning and Sharing with Winner Organizations : กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู เต็มแล้ว !!
5,000 5,500
กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู
25
MKT-07-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
26
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต F : Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
27
SM-04 Readiness for the Future (การเตรียมพร้อมรับอนาคต) Revised
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
27
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
27-28
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
27
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต E : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

กันยายน 2020

1
Learning and Sharing with Winner Organizations : มหาวิทยาลัยมหิดล
5,000 5,500
มหาวิทยาลัยมหิดล
2-3
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2-3
SM-07 Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน) Revised
6,500 6,900
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2-3
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
2
IM-03: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย) New
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4
MKT-07-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
7-11
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 25
19,000 20,000
8
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
8
KM-01 Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
8
PM-14 Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
8-9
TQA Application Report Writing รุ่น 2
6,500 7,000
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
9-10
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9-10
IN-02 Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9-11
IGP-09 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 9
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
9-11
TQA Criteria รุ่นเสริม 2
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
9
Healthcare Sector Outlook after COVID 19 (Online)
500 900
Seminar Online
10
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต G : Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
11
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต H : Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
15
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15-16
SUP-20 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 20 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
16-17
SM-06 Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
16-17
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16-18
TQA Criteria รุ่นเสริม 3
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
17
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต I : Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชม
3,900 4,200
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)
17-18
Critical Thinking
9,500 9,800
18
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต J : Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
18
Food Sector Outlook after COVID 19 (Online)
500 900
Seminar Online
21
Seminar Online: Operational Excellence Day
3,000 3,500
Seminar Online
22
IM-10 Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
22
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
22
SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
22
Learning and Sharing with Winner Organizations : ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
5,000 5,500
ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
23-24
IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23-24
Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
23
PM-02 HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์) New
900 900
Facebook Live
24
KM-04 Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24
SM-01 Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
24-25
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : CORPORATE GOVERNANCE AND LEADERSHIP ยกเลิก !!
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
25
Service 4.0 พลิกวิกฤตยุค New Normal เรียนได้ 2 ท่าน
3,600 3,600
Online Training
28-30
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
29
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
29-30
SM-03 Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
29-30
IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
29-30 กันยายน , 1 ตุลาคม
Lean Game-Based Learning Workshop เรียนเล่นให้เป็น “ลีน”
18,000 20,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
30
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ตุลาคม 2020

6
CM-03 Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) 
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
6
IM-27 Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
6
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
6-7
Boost up TQA Category 5 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
6-8 และ 14-15
Executive Strategic Management Program รุ่น 7
25,000 27,000
7-8
IM-01 Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
7-8
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
7-8
PM-11 Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
เลื่อนเป็น 18 ธ.ค. !! PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
SM-05 How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
IM-24 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
20
IM-04 Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
20
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
21-22
IM-07 Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
21-22
PM-12 Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
21-22
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
27
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
27
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
27
PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
27-29
IMP-18 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 18
15,000 17,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
28
CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
28
PM-06 Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
28-29
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
28-29
DT-01: Digital Transformation (วิถีทางองค์กรสู่การเปลี่ยนปรับรับมือยุคดิจิทัล)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
29
IS-02 Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
29
SD-12 Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
30 ตุลาคม -17 ธันวาคม
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2020
37,900 41,200
30
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต A : Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

พฤศจิกายน 2020

3
ยกเลิกการอบรม SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
3
PM-03 HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-driven Analysis (การสร้าง Dashboard ในงาน HR) New
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
3
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
3-4
MKT-08-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4-5
IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
4-5
KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New
5,500 6,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4-5
KM-05 Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
4-5 และ 10-11
Middle Management Program รุ่น 10
22,500 24,500
5-6
SPF-03 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
6-23
[Exclusive online workshop] กลยุทธ์นวัตกรรม After COVID-19 รุ่น 2 เรียนได้ 2 ท่าน
8,500 9,000
Online Training
10
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
10
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
10
SD-15 MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) 
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
11
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
11-12
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
11-12
ยกเลิกการอบรม IM-29 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน
5,500 6,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11-12
Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)
7,500 8,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
12
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
12-13
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต B : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
13
Strategic Foresight : Creating Competitiveness and Sustainable Business Growth in VUCA World
1,500 1,500
Seminar Online
17
SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17-19
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18-19
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18
Total Productive Maintenance in Industry 4.0
0 0
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
19
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
19
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต C : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
20
MKT-08-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
20
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต D : Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23-27
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 26
19,000 20,000
23-25
TQA Criteria รุ่น กรุงเทพ
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
24
IM-08 Automatic Guided Vehicle System (ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ) New
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
25-26
IS-01 ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
25-26
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
25-26
KM-02 Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
25-26
PM-10 Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
26
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต E : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
27
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต F : Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ธันวาคม 2020

1
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
1
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
1
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
1-3
IGP-10 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 10
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2-3
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2-3
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
3
IM-03: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย) New
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
3
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต G : Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
4
MKT-08-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต H : Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15-16
SUP-21 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 21 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
16-17
IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16-17
SM-09 Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16-17
เต็มแล้ว !! SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต I : Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชม
3,900 4,200
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)
17
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต J : Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
22-23
IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
22-23
IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23
Smart Change Management with OKRs in Action เปลี่ยนอนาคตอย่างรอบรู้สู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การใช้ OKRs งานสัมมนา Online ฟรี!!
0 0
Seminar Online

มกราคม 2021

19
IM-17 :​ Autonomous Maintenance for Zero Breakdown​ (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)​
3,500 4,000
Online Training
20-21
IM-06 : Modern Supply Chain & Logistics Management​ (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)​
5,800 6,200
Online Training
21
Study Visit on Lean-based Thinking in Service Delivery : คิดแบบเรา คิดแบบลีน เลื่อน !!
3,500 4,000
26
CM-01 : Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร)
3,800 4,200
Online Training
26
PM-13 : Assignment & Controlling Tips​ (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)​
3,900 4,300
Online Training
27
IS-02 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015​ (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
Online Training
28
IM-24 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)​
3,500 4,000
Online Training

กุมภาพันธ์ 2021

3-5
TQA Criteria รุ่น 1
9,000 9,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
5
LIVE Virtual Demonstration: How to Optimize Data Management for Smart Factory Success
2,000 2,200
Seminar Online
16
PM-03 : HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis​ (การสร้าง Dashboard ในงาน HR)​
3,700 4,000
Online Training
16
SD-03 : Power Up Positive Thinking เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก
3,800 4,200
Online Training
16
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
Online Training
17-19
TQA Criteria รุ่น 2
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
23
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)​
3,800 4,200
Online Training
23
PM-17 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
24-25
IM-14 : Statistical Process Control: SPC​ (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
24-25
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)​
6,500 6,900
Online Training
24-25
SUP-22 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 22 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
Online Training
25
Innovation Master Plan Special Session หัวข้อ เจาะลึกการต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรม
2,000 2,000
Online Training
25
SPF-04 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
3,900 4,200
Online Training

มีนาคม 2021

1-22
[Exclusive online workshop] กลยุทธ์นวัตกรรม After COVID-19 รุ่น 3
8,500 9,000
Online Training
3-5
TQA Criteria รุ่น 3 (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)
7,000 7,500
3-4 , 19 มีนาคม , 2 , 23 เมษายน
หลักสูตร Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process
15,000 18,000
Online Training
9
PM-02 : HR Analytics for Strategic Decision (HR Analytics เชิงกลยุทธ์)​
3,700 4,000
Online Training
9
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
9-10 , 30-31
CBI-13 Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) รุ่น 13
16,000 17,200
Online Training
10-11
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
10-12
TQA Criteria รุ่น 4
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
11-12
SM-06 : Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) New
6,500 6,900
Online Training
11
Productivity Trend หัวข้อ PDPA – A HR Perspective
700 900
Seminar Online
16-18
IGP-11 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 11
11,000 12,000
Online Training
16
PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
Online Training
16
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)​
3,900 4,300
Online Training
16
SD-10 : EQ-AQ-MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
17-18
IM-07 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 ​ (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง สู่ยุค 4.0)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
18
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
Online Training
18
PM-05 : How to Manage Hybrid/ Remote Working that “Work” (บริหารการทำงานรูปแบบ Hybrid/ Remote Work อย่างไรให้ Work) New
3,700 4,000
Online Training
23-25
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
23-24
CTT-02 Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 2
9,500 9,800
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
24
CM-03 :​ Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
3,800 4,200
Online Training
24-25
IM-19 : Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
24-26
TQA Criteria รุ่น 5
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
26
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ QCC – Quality Control Circle ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
0 0
โรงแรมดิอิมพีเรียลโคราช จ.นครราชสีมา
30
IM-16 : Total Productive Maintenance: TPM​ (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)​
3,500 4,000
Online Training
30
PM-12 :​ Motivate Employees Through Performance​ (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)​
3,900 4,300
Online Training
30
PM-18 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
31
PM-11 : Creative Conflict Management​ (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
Online Training
31/3-1/4
TQA Application Report Writing รุ่น 1
6,500 7,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

เมษายน 2021

8-9
หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STRATEGIC PLANNING (อบรมผ่าน Zoom Online)
8,000 8,500
Online Training
20
CM-01 : หลักสูตร Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร)
3,800 4,200
Online Training
20
IM-02 : หลักสูตร Work Instruction : Step-by-Step in Practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
3,500 4,000
Online Training
20
IM-21 : หลักสูตร Cost Reduction​ (เทคนิคการลดต้นทุน)​
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
21-22
SM-07 : หลักสูตร Cascading and Aligning KPIs (ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน)​
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
21-22
IM-09 : หลักสูตร Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)​
5,500 6,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
21-22
KM-05 : หลักสูตร ​Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)​
6,000 6,500
Online Training
23
FSD-C01 โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
Online Training
27-29
Lean Game-Based Learning Workshop เรียนเล่นให้เป็น “ลีน” (รุ่น2) เลื่อน !!
18,000 20,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
27
PM-01 : หลักสูตร The Changing Landscape of HR in Digital World​ พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล​
3,700 4,000
Online Training
27
PM-13 : หลักสูตร Assignment & Controlling Tips​ (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)​
3,900 4,300
Online Training
27
IM-15 : หลักสูตร Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
Online Training
28-29
IM-06 : หลักสูตร Modern Supply Chain & Logistics Management​ (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)​
5,800 6,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
28
PM-10 : หลักสูตร Daily Management for Supervisor in Industrial Sector​ (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
Online Training
29
FSD-D01 โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Analytical Thinking คิดเชิงวิเคราะห์
3,900 4,200
Online Training
29
IS-03 : หลักสูตร PDPA in Action for HR (การรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในมุมมองนักทรัพยากรมนุษย์) New
5,000 5,500
Online Training

พฤษภาคม 2021

6-7
หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : หัวข้อ STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT (อบรมผ่าน ZOOM)
8,000 8,500
Online Training
6
IM-20 : หลักสูตร 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
Online Training
6
SM-08 : หลักสูตร Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
7
IM-08 : หลักสูตร Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)​
3,500 4,000
Online Training
7
PM-08 : หลักสูตร Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ)​​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป
3,900 4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
7
FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย
0 0
Online Training
11
IM-17 :​ หลักสูตร Autonomous Maintenance for Zero Breakdown​ (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)​
3,500 4,000
Online Training
11
PM-17 : หลักสูตร Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป
3,900 4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
11
SM-01 : หลักสูตร Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)​
3,800 4,200
Online Training
11-13
IMP-20 หลักสูตร ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 20 เลื่อนการอบรม
15,000 17,000
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
12-14
TQA Criteria รุ่น 7 (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)
12-13
IM-04 : หลักสูตร Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป
5,500 6,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
12
PM-03 : หลักสูตร HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis​ (การสร้าง Dashboard ในงาน HR)​
3,700 4,000
Online Training
12-13
SUP-23 : หลักสูตร ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor รุ่น 23 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
Online Training
13
CM-08 : หลักสูตร Personality and Communication for Frontline Services​ (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider