/ Events
Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

March 2018

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
TQA Live Series : คุย เคาะ เจาะ TQA Ep.1-6 [Rerun]
1,500 1,500
Facebook Live

October 2019

7-6
19-AG-17-GE-DLN-A-03 : Self-learning e-Course on Innovative Cost-Effective Technologies for Sustainable Agriculture
Web-based Learning
วันนี้ - 31 ธันวาคม
Driving Performance with OKRs [Rerun]
500 500
Facebook Live
วันนี้ - 31 ธันวาคม
Supervisor Get up to Speed [Rerun]
500 500
Facebook Live

December 2019

27-31
19-IN-06-GE-DLN-A-01 : Self-learning e-Course on Management Innovation in SMEs
Web-based Learning
27-31
18-IN-06-GE-DLN-A-06 : Self-learning e-Course on Critical Strategic Foresight Tools for Sustainable Productivity
Web-based Learning

January 2020

27
Digital Lean Sharing Day ล้อมวงเรียนรู้ กับกูรู “ลีน” ตัวจริง
2,500
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
28
Future of Work and Skills Development
400 400
Facebook Live
30
Service 4.0 ปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม : บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด
3,500 3,700
บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด

February 2020

6
Service 4.0 ปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม : GET FOOD
3,500 3,700
GET FOOD
9-15
Japan Study Tour on Smart Manufacturing
119,000 125,000
ประเทศญี่ปุ่น
11/2-17/3
MKT-05 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 5
20,000 22,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
11-12
MKT-05-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
12-14
TQA Criteria รุ่น 1
9,000 9,500
20
Blockchain Design Sprint Process Workshop
5,500 6,500
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
25
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
25
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
25
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
25
MKT-05-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
26
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26-27
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26-27
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26/2-12/3
CBI-10 : Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) รุ่น 10
16,000 17,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
26-28
TQA Criteria รุ่น 2
9,000 9,500
27
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

March 2020

2-1
19-AG-17-GE-DLN-A-01 : Self-learning e-Course on Smart Transformation of Agriculture
Web-based Learning
3
MKT-05-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
4
OEE: Enhance Overall Equipment Effectiveness Through Focus Improvement Pillar: ยกระดับประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรโดยผ่านการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง และกิจกรรม Business Matching (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
9-13
19-AG-08-GE-WSP-B : Workshop on Advanced Postharvest Technology for Horticultural Crops
Islamabad, Pakistan
9-13
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 24
19,000 20,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
10
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
10
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
10-11, 17
IGP-07 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 7
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11-12
KM-05 Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12
SM-03 Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-13
TQA Criteria รุ่น 3
9,000 9,500
13 มี.ค. - 22 พ.ค.
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2020
37,900 41,200
13
A : Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
15-20
19-AG-27-GE-SMN-B : Study Mission to a Nonmember Country on Future Food Business Models
San Francisco, CA, USA
17
SM-05 How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
17
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
17-18
SUP-18 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 18 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
17
MKT-05-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
18
CM-04 Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-19
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-19
IN-02 Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-20
TQA Criteria รุ่น 4
9,000 9,500
19
PM-02 HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์) New
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-25
20-AG-12-GE-WSP-B : Workshop on Sustainable Productivity Models in Agriculture
Dhaka, Bangladesh
23-27
20-AG-19-GE-TRC-B : Training of Trainers on Building Sustainable Supply Chains for Agriculture
Jakarta, Indonesia
24
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24/3-2/4
Executive Strategic Management Program รุ่น 7
25,000 27,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
25
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-26
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-26
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-26
PPS-02 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ) รุ่น 2
7,500 8,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
25-27
TQA Criteria รุ่น 5
9,000 9,500
30/3-3/4
Big Data & Business Analytics รุ่น 2
15,000 17,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
31
IS-03 How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
31
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
31
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

April 2020

1
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1-2
TQA Application Report Writing รุ่น 1
6,500 7,000
2
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
SD-01 Productivity Awareness (จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ) New
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2-3
B : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
โรงแรม บูเลอวาร์ด
6-10
20-AG-27-GE-WSP-A : Workshop on Shaping the Future of Rice Value Chains and Policies
Tokyo, Japan
7-9
20-IN-95-GE-CON-A : International Conference on Blockchain Solutions for Productivity
Seoul, Republic of Korea
8-9
SM-07 Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน) Revised
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
IS-01 ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
9
C : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
10
D : Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12-16
20-IN-80-GE-TRC-B : Training of Trainers on Lean Manufacturing Systems
Dhaka, Bangladesh
20-24
19-AG-02-GE-WSP-B : Workshop on Digital Agribusiness for Women Entrepreneurs
Coimbatore, India
20-23
20-IN-36-GE-WSP-A : APO Developmental Workshop for Practitioners of Business Excellence
Singapore
21
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21
IM-10 Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21
PM-14 Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22
PM-06 Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
SM-06 Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-24
TQA Criteria รุ่น 6
9,000 9,500
23
KM-01 Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
23-30
Middle Management Program รุ่น 9
22,500 24,500
23
E : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24
F : Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
PM-03 HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-driven Analysis (การสร้าง Dashboard ในงาน HR) New
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28-29
SPF-01 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
28-30
IMP-16 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 16
15,000 17,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
28-30
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 1
9,000 9,500
29-30
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
KM-04 Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
PM-12 Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด

May 2020

7 พ.ค. - 29 ต.ค.
Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 6
80,000 75,000
11-15
19-IN-82-GE-WSP-B : Workshop on Sharing Best Practices in Transparent Governance for Productivity Growth in the Public Sector
Colombo, Sri Lanka
12
SM-01 Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12-14
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12/5-19/6
MKT-06 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 6
20,000 22,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
13
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13-14
IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13-15
TQA Criteria รุ่น 7
9,000 9,500
14
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
14
G : Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
3,900 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15
H : Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud
3,900 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-22
19-AG-31-GE/SPP-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on Modern Farm Machinery
Tokyo, Japan
18-22
20-IN-76-GE-WSP-A : Workshop on Smart Service and Technology for Enhancing Productivity in the Service Sector
Seoul, Republic of Korea
19
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20-21
IM-07 Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20-21
KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21
IS-02 Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21
I : Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชม
3,900 4,200
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)
22
J : Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
3,900 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-29
20-IN-11-GE-WSP-A : Workshop on Consultancy Skills and Strategies for Industry 4.0
Taipei, Republic of China
25-29
20-RP-23-GE-WSP-B : Workshop on Scenario Planning Development
Bangkok, Thailand
26
IM-27 Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
SD-15 MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) 
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27-28
IM-01 Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27-28
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

June 2020

1-5
20-AG-16-GE-TRC-B : Organic Agroindustry Development Leadership Course in Asia
Ulaanbaatar, Mongolia
4-5
TQA Application Report Writing รุ่น 2
6,500 7,000
8-12
19-AG-30-GE/SPP-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on Emerging Models of Controlled-environment Agriculture
Tokyo, Japan
8-12
20-IN-88-GE-SMN-A : Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility
London, United Kingdom
9
CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
9
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
9-10
IM-29 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
10-12
18-RP-33-GE-DON-C-05 : Research on a National Smart Manufacturing Implementation Framework
Taipei, Republic of China
10-11
KM-02 Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
10-11
PM-11 Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
10-12
TQA Criteria รุ่น 8
9,000 9,500
11
PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
CM-03 Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) 
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17-18
IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17-18
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
18-19
Boost up TQA Category 2 and 4 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
22-26
20-AG-04-GE-WSP-B : Workshop on Policy Initiatives for Attracting Youth and Preventing Attrition in Agriculture
Makassar, South Sulawesi, Indonesia
23-25
20-RP-25-GE-CON-A : Conference on Emerging Disruptive Technologies for Economic Transformation
Kuala Lumpur, Malaysia
23
IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
IM-24 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
PM-10 Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-26
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2
9,000 9,500
30
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
SD-12 Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

July 2020

1
IM-04 Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1-2
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
6-9
20-AG-14-GE-CON-A : Conference on Climate-resilient Agriculture
Bali, Indonesia
8-10
TQA Criteria รุ่น 9
9,000 9,500
14
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
14
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
14
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
15-17
18-RP-42-GE-DON-C-04 : Research Mission on Case Studies of Manufacturing Transformation Strategies for Industry 4.0
New Delhi, India
15-16
SM-09 Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
15-16
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
15-16
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16-17
Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
20-24
20-IN-87-GE-WSP-A : Workshop on Data Assessment for Public-sector Productivity Improvement
Suva, Fiji
20-24
20-IN-97-GE-TRC-A : Training of Trainers on Critical Big Data Analytics to Drive Productivity
Bangkok, Thailand
21
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21
IM-02 Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
22
IM-08 Automatic Guided Vehicle System (ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ) New
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
22
PM-06 Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
22-23
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
22-24
TQA Criteria รุ่น 10
9,000 9,500
23
CM-04 Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30-31
TQA Application Report Writing รุ่น 3
6,500 7,000

August 2020

4
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
4
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
4
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
5
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
5-6
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
5-7
TQA Criteria รุ่น 11
9,000 9,500
6
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
18
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
18
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
18-20
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
19
IS-03 How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015 (จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
19-20
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
19-21
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3
9,000 9,500
20
SD-01 Productivity Awareness (จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ) New
3,500 4,000
25
IM-26 POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
3,500 4,000
25
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
25
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
26
CM-01 Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
26
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
26-27
IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
27
SM-04 Readiness for the Future (การเตรียมพร้อมรับอนาคต) Revised
3,700 4,000
27
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000

September 2020

3-4
Boost up TQA Category 5 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
8
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
8
KM-01 Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
8
PM-14 Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
9-10
SM-07 Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน) Revised
6,500 6,900
9-10
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
9-10
IN-02 Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
15
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
15
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
15
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16-18
20-RP-12-GE-CON-A : Conference on Smart Public Service Delivery
Manila, Philippines
16-17
SM-06 Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16-17
IS-01 ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16-17
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
22
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
22
IM-10 Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
22
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
23
PM-02 HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์) New
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
23-24
IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
23-24
KM-04 Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
23-24
Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
24
SM-01 Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29-30
SM-03 Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29-30
IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
30
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ

October 2020

6
CM-03 Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) 
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
6
IM-27 Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
6
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
7-8
IM-01 Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
7-8
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
7-8
PM-11 Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
15
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
15
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
15
PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16
SM-05 How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16
IM-24 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
20
IM-04 Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
20
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
21-22
IM-07 Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
21-22
PM-12 Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
21-22
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
27
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
27
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
27
PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
28
CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
28
PM-06 Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
28-29
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29
IS-02 Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29
SD-12 Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ

November 2020

3
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
3
PM-03 HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-driven Analysis (การสร้าง Dashboard ในงาน HR) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
3
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4-5
IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4-5
KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4-5
KM-05 Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider