International Conference on Green Economy Growth: Synergizing Green Productivity and the Circular Economy : ร่วมเกาะติดเมกะเทรนด์การนำองค์กรสู่ธุรกิจสีเขียว - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

International Conference on Green Economy Growth: Synergizing Green Productivity and the Circular Economy : ร่วมเกาะติดเมกะเทรนด์การนำองค์กรสู่ธุรกิจสีเขียว

วันที่อบรม
20 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:30 น.
โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ APO (Asian Productivity Organization) กับ International Conference  ที่รวบรวมเอา 3 กิจกรรมน่าสนใจเพื่อแนะนำแนวทาง และเครื่องมือในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจด้วยการขับเคลื่อน 2 กุญแจสำคัญอย่างการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

Agenda
09.00-09.10
Opening Session
By the Permanent Secretary, Ministry of Industry
09.10-09.40
Bio circular economy manufacturing to drive productivity (after pandemic)
09.40-10.20
Trends & challenges after the pandemic, updated EU regulations on green/circular economy, how to address those challenges
10.40-11.20
Bio circular – trend, org. transformation, production redesign/upgrading, marketing (how to)
11.20-12.00
Green tourism, green hospitality in policy, and challenges, trends, marketing, local experiences
12.00-13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.30
Group A เดินทางไป Study Visit @ Qualy Design Space
Group B ร่วมกิจกรรม Workshop ที่โรงแรม

หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Study Visit

ผลิตภัณฑ์พลาสติก Qualy เป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าจากประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลก ด้วยการกวาดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง นอกจากรูปลักษณ์และการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์มาเพื่อความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังมีเรื่องราวเบื้องหลังแนวคิดตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิต การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลกที่สร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ Qualy ได้เล็งเห็นวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เห็นชัดเจนทั่วโลก บริษัทในฐานะผู้ผลิตจึงมองหาวิธีที่สามารถมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้ โดยได้นาหลักคิดของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ  ทั้งเรื่องการบริโภคไปพร้อมกับการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด จากเดิมที่ใช้ระบบเศรษฐกิจ และการบริโภคแบบเส้นตรง (Linear Economy) บริษัทพยายามเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ทรัพยากรใหม่อีกและการ Upcycling เพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเดิมที่มีในมือ โดยนำการออกแบบมาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้สินค้า

Study Visit ครั้งนี้ จะพาท่านไปเรียนรู้แนวทางการสร้างความยั่งยืนด้วย Circular Design ของ Qualy การสร้างคุณค่าให้กับสินค้า ไปพร้อม ๆ กับ 3 เคล็ดลับสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่พัฒนาด้วยแนวคิดของเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SDGs Goals)

 

ตัวอย่างของสินค้าที่พัฒนาด้วยแนวคิดของเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SDGs Goals)

 

Workshop

ในแต่ละปี ในประเทศไทย มีวัตถุดิบอาหารจำนวนมากที่ถูกใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ และต้องกลายเป็นขยะอาหารไปอย่างสูญเปล่า ขยะอาหารเหล่านี้ได้ทำให้เกิดปัญหาจำนวนมาก อาทิเช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากขยะที่ถูกทิ้งไปทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนในธุรกิจ

 

ทั้งนี้ในปัจจุบัน จึงทำให้เกิด Model ธุรกิจแบบใหม่ เรียกว่า Green MSMEs ( Green Micro,Small and Medium Enterprise) ในด้านการตลาดจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้สูงสุดแก่องค์กร อีกทางก็เป็นการร่วมกันแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจก และทรัพยากรต่างๆที่เหลือน้อยลง

 

การเข้าร่วม Workshop ครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเรียนรู้วิธีการจัดการ Food waste อย่างสร้างสรรค์ ด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

1. Leaf over Herb Tea เทคนิคที่ใช้คือ Dried and Roasted

ตามหลักของทางวิทยาศาสตร์แทบจะทุกส่วนของสมุนไพรมีประโยชน์แทบทั้งสิ้น แต่ในปัจจุบัน เราแทบจะไม่ได้ใช้สมุนไพรทั้งหลายให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น Rosemary โดยปกติเราจะนำมาใช้แต่ใบ แต่จริงๆแล้วตัวก้านที่เราทิ้งไปยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะสามารถนำมาทำชาที่มีความหอม และประโยชน์ไม่แพ้ส่วนใบ

2. Watermelon Peel Pickle ใช้วิธีการหมักดอง เพื่อเป็นการถนอมอาหาร

ตัวเปลือกแตงโมที่เราไม่เคยสนใจและโยนทิ้ง ทางการแพทย์ได้มีวิจัยออกมาว่ามี วิตะมิน B และ C ที่สูง ทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าอาหารและเพิ่มรายได้เป็นอย่างดี

3. Squeezed Lemon and Cucumber Peel Cordial ใช้วิธีการหมัก

เพื่อให้ได้รสและกลิ่นที่หอมและข้มข้น อีกทั้งยังมีวิตะมินซี แคลเซี่ยม และ ต่างๆอีกมาก

 

ดำเนินกิจกรรมโดย  กลุ่มผู้ก่อตั้ง Wasteland BKK

 • คุณธรัฐ หุ่นจำลอง Sustainability Director, Six senses Hotel ยาวน้อย
  1 ใน 50 Next2022 Zero Waste educator
 • คุณกิติบดี ช่อทับทิม   Co-Founder and Head Bartender, Midlife Crisis
 • คุณสุชาดา  โสภาจารี Group Beverage Director, Josh Hotel

 

 

 • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และสถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการสัมมนา (ส่งให้ในรูปแบบไฟล์) และค่าเดินทางไป – กลับจากโรงแรมสยามเคมปินสกี้ – Qualy Design Space

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ftpi.or.th
 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand   Productivity Institute” 
 • หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9   
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

 

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทรศัพท์:  089-444-3559  (ชุติมา)  E-mail: publicseminar@ftpi.or.thLatest Course


Latest Articles