วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 เวลา 8:30-16:00 น.

Karakuri เป็นระบบกลไกอัตโนมัติที่ใช้หลักกลศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิต เช่น คานดีดคานงัด แรงโน้มถ่วง เพลา ล้อ ลูกเลื่อน สปริง รอก ถ่วงน้ำหนัก ซึ่งโตโยต้าให้ความสำคัญและนำมาใช้ในสายงานการผลิตอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เช่น การลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงานโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีราคาสูง การลดต้นทุนด้านพลังงาน เช่น ไฟฟ้า และช่วยผ่อนแรงการทำงานโดยคำนึงถึงหลัก ergonomic ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการกระตุ้นพนักงานให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงงานแบบง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในระบบ Karakuri ภายใต้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมของโตโยต้า และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ต้นทุนที่ต่ำ คือเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจทุกประเภท ดังนั้น ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถเข้าใจระบบกลไกอัตโนมัติ (Karakuri) ที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานจริงภายในโตโยต้า พร้อมนำความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้ทดลองสร้างผลงานจริงไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

– พนักงานในโรงงานสายการผลิต

– ผู้ที่สนใจในเรื่อง Karakuri

 

เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร :

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

 

– อะไรคือ karakuri
– ประเภทของ karakuri
– ขั้นตอนการทำ Karakuri kaizen
– ประโยชน์ของการใช้karakuri
– ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ karakuri kaizen กับงานต่างๆ
– Workshop (ทดลองสร้างชิ้นงาน Karakuri)
– การสรุปผลการทำกิจกรรม
– วิธีการวางแผนการทำ karakuri แบบเป็นระบบ

– คุณมนูญ ณรงค์เพ็ชร

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution

 

– คุณศักดิ์สิทธิ์ ภูริดำรงพงศ์

Group Leader แผนก Business Solution

 

 

วิธีการอบรม : บรรยาย (Lecture) และทดลองสร้างผลงานจริง (Workshop)

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

8.30 – 9.00

9.00 – 9.20

9.20 – 9.40

 

 

9.40 – 10.10

 

 

 

10.10 – 10.50

 

 

10.50 – 12.00

 

13.00 – 13.30

13.30 – 13.50

13.50 – 14.10

14.10 – 14.50

14.50 – 16.00

 

 

ลงทะเบียน

Pre-Test

บทนำ

ความหมายของ Karakuri Kaizen

วัตถุประสงค์ของการทำ Karakuri Kaizen

แนวคิดของ Karakuri Kaizen

ประวัติของ Karakuri Kaizen

หลักการของการทำ Karakuri Kaizen

ลักษณะเด่นของ Karakuri Kaizen

ประเภทของ Karakuri Kaizen

– การขนส่ง                          – การเคลื่อนไหว

– การป้องกันความผิดพลาด

องค์ประกอบของ Karakuri Kaizen

1. ความรู้ : 9 กลไกพื้นฐานของ Karakuri Kaizen

2. ช่างคิด : แหล่งกำเนิดแรง วิธีส่งผ่านแรง

3. ทักษะความชำนาญ : สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ประกอบชิ้นงานได้

ตัวอย่างการทำ Karakuri Kaizen

เกมส์ทดสอบความเข้าใจ : อธิบายแนวคิด

แบ่งกลุ่มทำ Workshop

– ออกแบบ Karakuri ตามโจทย์ที่กำหนด

– อธิบายแนวคิด

Day 2  

9.00 – 9.50

 

9.50 – 10.40

10.40 – 12.00

 

 

15.00 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

 

Karakuri Genba observation

– Dojo Training

Inline observation (Toyota Production Line)

Workshop #2

– ฝึกประกอบ Karakuri (กลุ่ม)

– นำเสนอผลงาน

ถาม-ตอบ และสรุปผลงาน Workshop

Post-Test

ประเมินผลการอบรม

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม ก่อน Vat7% รวม Vat7% ค่าธรรมเนียมรวมผู้เชี่ยวชาญและการเยี่ยมชม เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง อาหารกลางวัน
Member 16,000 17,120
Non-member 18,000 19,260

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ปาณนาทและจันทกานต์)

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน