วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

เจาะลึกทุกองค์ความรู้ด้าน การผลิต เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จด้วย วิถีแบบโตโยต้า ในหลักสูตร ‘Toyota Manufacturing Development Program’ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ ณ โรงงานโตโยต้าเป็นครั้งแรก
หลักสูตรอบรม การผลิต โตโยต้า

ชื่อหลักสูตร
สถานที่
ค่าธรรมเนียม
สมาชิกสถาบัน
บุคคลทั่วไป
โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า :
Effective Production System (EPS)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
12,000 14,000
โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า :
TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
16,000 18,000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
Line : เพิ่มเพื่อน

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด