วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

ชื่อหลักสูตร
สถานที่
ค่าธรรมเนียม
สมาชิกสถาบัน
บุคคลทั่วไป
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
12,000 14,000
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2564
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
16,000 18,000

DOWNLOAD >> รายละเอียด