14 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

จาะลึกทุกองค์ความรู้ด้านการผลิตอย่างเข้มข้น มุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “ยกระดับบุคลากรให้เป็น Professional ในสายการผลิต” ด้วยวิถีแบบโตโยต้า ในหลักสูตร Toyota Manufacturing Development Program’ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญโรงงานโตโยต้าเป็นครั้งแรก

 

ชื่อหลักสูตร
ค่าธรรมเนียม Online Training
DISCOUNT 30%
สมาชิกสถาบัน
บุคคลทั่วไป
โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า :
Starting the TOYOTA Way with Effective Production System (EPS)
12,000

8,400

14,000

9,800

โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า :
TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement
16,000

11,200

18,000

12,600

โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า :
TOYOTA Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential
วันที่อบรม 2 วัน : 18-19 มกราคม 2565
ติดตามผลการอบรม 2 วัน : 31 มกราคม และ 18 กุมภาพันธ์ 2565
25,000

17,500

27,000

18,900

โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า :
TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen

วันที่อบรม 2 วัน : 26-27 มกราคม 2565
ติดตามผลการอบรม 2 วัน : 11 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม 2565

28,000

19,600

30,000

21,000

โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า :
TOYOTA Shop Floor Management and Development System
วันที่อบรม 3 วัน : 2-4 กุมภาพันธ์ 2565
ติดตามผลการอบรม 2 วัน : 25 กุมภาพันธ์ และ 18 มีนาคม 2565
45,000

31,500

47,000

32,900

โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า :
TOYOTA Plant Management Requirement : Secret for Sustain Profitability
วันที่อบรม 3 วัน : 22-24 มีนาคม 2565
ติดตามผลการอบรม 2 วัน : (ครั้งที่ 1) เมษายน 2565 , (ครั้งที่ 2) พฤษภาคม 2565
50,000

35,000

52,000

36,400


อ่านบทความ

 

บทความโตโยต้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
Line : เพิ่มเพื่อน

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด