[Online Training] Service 4.0 พลิกวิกฤตยุค New Normal กับ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Online Training] Service 4.0 พลิกวิกฤตยุค New Normal กับ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

สัมมนาวันที่
2 มิถุนายน 2564
เวลา 9:00-12:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 1,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.
Seminar Online
Service 4.0 พลิกวิกฤตยุค New Normal กับ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ธุรกิจโลจิสติกส์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์อีคอมเมิร์ซ ซึ่งเมื่อขั้นตอนการซื้อ ขายเสร็จ ขั้นตอนต่อมาก็คือการขนส่ง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรม  Online Seminar เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด แนวโน้ม การปรับตัวหลังวิกฤตของธุรกิจบริการ จากประสบการณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ ที่สามารถพลิกวิกฤตตอบสนองและสร้างมูลค่าและประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี บุคลากรและสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

 

Highlights!

 • LIVE สด โดยการเล่าประสบการณ์จริงจากองค์กรชั้นนำด้านโลจิสติกส์
 • แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างองค์กรเพื่อต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้

 

เหมาะสำหรับ:
องค์กรด้านการบริการ หน่วยงานด้านการบริการ  เช่น ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและผู้ที่ต้องการศึกษาตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ

 

AGENDA SEMINAR ONLINE

09.00 – 09.45
Service 4.0 พลิกวิกฤตยุค New Normal กับ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

โดย คุณจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

      ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
09.45 – 10.45
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โดย คุณวิธุวัทน์ ทรัพย์พร้อม
      (Logistics Consultant Executive)
 • พัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้วยกระบวนการทางโลจิสติกส์
 • ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลกับการบริการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจ
 • ระบบขนส่งแบบรวมเที่ยว กลยุทธ์ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
 • โชว์ตัวอย่าง Automated Storage & Retrieval System ระบบบริหาร การจัดเก็บสินค้า เก็บวัตถุอัตโนมัติ และ ศูนย์ควบคุมระบบโลจิสติกส์ เทคโนโลยีระบบ Track & Trace
 • Q & A
10.45 – 11.00
พักเบรก
11.00 – 12.00
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
โดย คุณจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์
      (Group Partner – Flash Group)
 • การพัฒนาระบบขนส่งในรูปแบบของ Ecosystem(1 Stop Service for E-Commerce)
 • กลยุทธ์การเติบโตด้วย Technology และ Partner
 • ผสานเทคโนโลยีกับการให้บริการและการบริหารงานบุคคล ในยุค 4.0
 • การเชื่อมโยงค่านิยมองค์กรกับการบริหารงานบุคคล
 • แนวทางการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน
 • Q & A

 

ค่าธรรมเนียม

ราคาต่อ 1 ท่าน
ราคาต่อ 2 ท่าน
ราคาต่อ 3 ท่าน
1,000 บาท 1,800 บาท 2,200 บาท

***ค่าธรรมเนียมยังไม่รวม VAT 7% สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 1. สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลผลิตแห่งชาติ
  https://www.ftpi.or.th/services/training/online-training **แสดงผลผ่าน Google Chrome**
 1. สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand Productivity Institute
 2. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
  ชื่อบัญชี  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 3. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: training@ftpi.or.th หรือ Fax :0-2619-80798

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกบริการฝึกอบรม
โทรศัพท์ 084-466-2435 (ปาณนาถ)
Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

ที่ปรึกษาอิสระด้านนวัตกรรมและการจัดการองค์กร

คุณวิธุวัทน์ ทรัพย์พร้อม

คุณจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์Latest Course


Latest Articles