โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต H : Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต H : Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud

วันที่อบรม
4 ธันวาคม 2563
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,900 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

วันที่ หัวข้อ ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
4 ธ.ค. 63 Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud 3,900 4,200

 

 
หัวข้อ   วันที่ 4 ธันวาคม 2563


 

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3

วิทยากร

คุณธนิศร์ พิริยะโภคานนท์

ดร.อธิศานต์ วายุภาพLatest Course


Latest Articles