โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต G : Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต G : Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation

วันที่อบรม
3 ธันวาคม 2563
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,900 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

วันที่ หัวข้อ ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
3 ธ.ค. 63 Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
พร้อมฝึกปฎิบัติการใช้ Analytic Tools
3,900 4,200

 

 
หัวข้อ   วันที่ 3 ธันวาคม 2563


 

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3

วิทยากร

คุณเกียรติชัย ธีรัตนพิทักษ์

คุณวิภาส สุตันตยาวลีLatest Course


Latest Articles