วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00-16:30 น.
 • This event has passed.

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน

ทั้งด้าน People management และด้าน Productivity improvement

 

  วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563  

เวลา 09.00 – 16.30 น. (08.30 น. เริ่มลงทะเบียน)
ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุวิท ซอย 5
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้านการบริหารคน การบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องเพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคนได้
 • เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็นและนำไปใช้การวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ

วิธีการอบรม

 • การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
 • แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กร
  ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ
 • หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

 

  ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์  

คุณดุจดาว ดวงเด่น

 • วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คุณเชษฐพงศ์ สินธารา

 • วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ
 • ประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และการประยุกต์ใช้อย่างได้ผลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ

 

  หัวข้ออบรม  

Day 1 : วันที่ 16 มิถุนายน 2563
People Management Skills (ทักษะด้านการบริหารคน)
 • บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • ภาวะผู้นำและการสื่อสาร
 • ทักษะการวางแผนงาน
 • ทักษะการสอนงาน&พัฒนาลูกน้อง
 • ทักษะการมอบหมาย ติดตามงาน และประเมินผลงาน
 • ทักษะการสร้างแรงจูงใจ
Day 2 : วันที่ 17 มิถุนายน 2563
Productivity Improvement Skills (ทักษะด้านการปรับปรุงผลิตภาพสำหรับหัวหน้างาน)
 • แนวทาง Kaizen และการปรับปรุงงาน
 • แนวคิดการทำงานแบบ Lean (Lean Thinking)
 • วิธีหาและกำจัดความสูญเสีย (Eye for Wastes)
 • QC Tools สำหรับหัวหน้างาน (Check Sheet, Graph, Pareto, Fish Bone Diagram)

 

  ค่าธรรมเนียม  

สถานะสมาชิก ท่านละ (ก่อน VAT 7%) ท่านละ (รวม VAT 7%)
Member 5,500 5,885
Non-Member 5,800 6,206
สมัครตั้งแต่ 3 ท่านต่อองค์กรขึ้นไป

จะได้รับ Gift Set Pocket Book 1 ชุด

 • Human Touch เรื่องน่าคิด ชีวิตคนทำงาน
 • เล่าเรื่องอย่างผู้นำ 4
 • เคล็ดลับการเพิ่มผลผลิตภาพและปรับปรุงงานภายใน 6 เดือน

สมัครและชำระเงิน

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563  รับฟรี

หนังสือ 50 โรคซื่อ(บื้อ)ของหัวหน้างาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 454 (นิรันดร์)
โทรสาร 02-619-8098
อีเมล์: [email protected]
การชำระค่าธรรมเนียม
– โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงเทพ (บัญชีออมทรัพย์)
  ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลขที่ 210-0-508619
– เพื่อยืนยัน การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน
พร้อมระบุ หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ
ส่งมาที่ โทรสาร 02-619-8098 email: [email protected]
– สถาบันฯอยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี
ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

 

สมัครตาม Link https://www.ftpi.or.th/event/38150