หลักสูตร "Drive for Excellence with State Enterprise Enablers" รุ่น 3 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

หลักสูตร “Drive for Excellence with State Enterprise Enablers” รุ่น 3

วันที่อบรม
8 กุมภาพันธ์ - 22 เมษายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 8 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 10,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

หัวข้อ
สถานที่
ค่าธรรมเนียมต่อหัวข้อ
(สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
(ก่อน VAT 7%)
(รวม VAT 7%)

 

วันที่ 2-3 มีนาคม 2565
(Online ผ่าน Zoom)
10,500
11,235

 

วันที่ 16-17 มีนาคม 2565
(Online ผ่าน Zoom)
10,500
11,235

 

วันที่ 8 และ 11 เมษายน 2565
(Online ผ่าน Zoom)
10,500
11,235

 

วันที่ 21-22 เมษายน 2565
(Online ผ่าน Zoom)
10,500
11,235

หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

เงื่อนไขการยกเลิก : กรุณายกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการอบรม 7 วัน มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์คืน /เรียกเก็บ 50% ของค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  • สถาบันฯ อยู่ในระบบ Vat 7% และได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724 (สาขาที่ 1)
  • ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
    ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรม
แผนกสัมมนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประภาพร โทร 0-2619-5500 ต่อ 432 ,089-442-9453
Email Praphaporn@ftpi.or.th
Line : เพิ่มเพื่อน

 Latest Course


Latest Articles