ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมตอบแบบสำรวจองค์ความรู้ที่องค์กรในประเทศต้องการในการขับเคลื่อนธุรกิจ