7 พฤษภาคม 2024

เจาะลึกความสำเร็จบนเส้นทางแห่งความเป็นเลิศใน 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 คับคั่งด้วยตัวแทนองค์กรชั้นนำมากมาย ร่วมเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการองค์กร ช่วยจุดประกายให้องค์กรในไทย เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจในระดับสากล 

 

ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

โดยมี นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน “สำหรับแนวคิดของงานในปีนี้ Leadership Challenges in Business Excellence เป็นเรื่องที่คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อยากจะเชิญชวนผู้บริหารองค์กรองค์กรในประเทศไทย ให้พัฒนาองค์กรด้วยเกณฑ์ที่เป็นสากล เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่ อยากเห็นภาคธุรกิจในประเทศไทย พัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อพาประเทศไทยไปสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากพอ ที่จะผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ในภาพรวม 

 

ในปีนี้ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติยังได้ประกาศรางวัลใหม่ เป็นรางวัลที่สำคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ รางวัล TQA Leadership Excellence เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่เป็นผู้ผลักดันให้องค์กรนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้อย่างต่อเนื่อง และรางวัล TQA: Global Excellence รางวัลที่จะมอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในระดับ Benchmark และ World Leader และรางวัล TQC Plus: Societal Contribution รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในเรื่องการสร้างความผาสุกของสังคม และการสนับสนุนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทั้งยังเป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งมั่นผลักดัน เพื่อการเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ และสังคมไทย” 

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารและตัวแทนขององค์กรไทย จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 มาร่วมถ่ายทอดการเรียนรู้มุมมองและวิธีบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารองค์กรชั้นแนวหน้าจากภาคการผลิต ภาคการศึกษา และภาคบริการ ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับในการฝ่าฟันความท้าทายต่างๆ นำโดย พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เจ้าของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 

 

ภาพบรรยากาศ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร