20 กันยายน 2023

องค์กรที่เป็น Best Employer ควรมีคนทำงานประเภทไหนมากที่สุด

 

โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป

 

ในที่ทำงาน มีคนอยู่ 3 ประเภท คือ 1️⃣Swimmer 2️⃣ Floater 3️⃣ Sinker และ องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็น Best Employer🏆 มักมีพนักงานกลุ่ม Swimmer ประมาณ 70-80% ในขณะที่องค์กรทั่วๆ ไปมีพวก Swimmer อยู่ประมาณ 40-50% ส่วนองค์กรที่ไม่เข้าท่าไม่เอาไหน มีพนักงานพวก Swimmer อยู่เพียงแค่ 10-20%

‼️ลองสำรวจดูว่าในองค์กรมี Swimmer – Floater และ Sinker อยู่สักกี่ % แล้วลองประเมินดูว่าเรา เป็น 👍Best Employer, Average Employer หรือ 👎Below-Average Employer

 

 

📌อ่านบทความ “คนทำงาน 3 ประเภท” คลิก 

 
Writer