25 กรกฎาคม 2023

ทำไงดี เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน

โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป

 

“คน” คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จสำหรับทุกๆ องค์กร
เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน ความรู้สึกทุ่มเทตั้งใจ และความร่วมมือร่วมใจเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
ก็เป็นอันต้องสะดุดหยุดชะงักลง

อะไรคือ “โจทย์” สำคัญที่หัวหน้าและองค์กรต้องแก้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เพิ่มขึ้น

 

1.โจทย์ด้านความคุ้มค่าในการทำงาน 

บางองค์กรทำให้พนักงานรู้สึกว่า “ไม่คุ้ม” ที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน เช่น โอฟรีไม่ใช่โอที, หัวหน้าแย่งผลงาน, ทำดีไม่มีใครเห็น, คนไม่ทำได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น สุดท้ายพนักงานก็จะทำงานไปวันๆ หรือหนีไปเติบโตที่อื่น

 

2.โจทย์ด้านเป้าหมายในการทำงาน

ปักธงในการทำงานให้พนักงานเห็นอย่างชัดเจน เช่น มีตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงานที่ท้าทายแต่ต้องเป็นไปได้ ไม่ใช่เพ้อฝันแบบเวอร์วัง, มีเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบที่โปร่งใสและเปิดเผยให้พนักงานทุกคนทราบ เป็นต้น

 

3.โจทย์ด้านบรรยากาศในการทำงาน

หลายครั้งที่บรรยากาศในองค์กรทำให้พนักงานไม่อยากทำงาน วัฒนธรรมจะกลืนกินทุกความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ การดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีไว้กับองค์กร เปรียบเสมือนการอยากได้นกมาอยู่ในสวนหน้าบ้านเพื่อฟังเสียงร้องเพราะๆ ทุกเช้า เรามี 2 วิธีในการได้นกมา วิธีแรกคือการสร้างกรงขึ้นมาขังนกไว้ อีกวิธีคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้นกอยากมาอยู่และชวนเพื่อนๆ มาด้วย วิธีแรกได้ผลเร็วแต่ไม่ยั่งยืน วิธีที่สองต้องใช้เวลาแต่ความสำเร็จอยู่ได้นานกว่า เราเลือกได้ว่าอยากใช้วิธีไหน

3 ข้อนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญ
หากหัวหน้าและองค์กรสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้ครบถ้วน แรงจูงใจในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

 

 

 

 

สนใจหลักสูตรสายงานทรัพยากรบุคคล คลิก

 

ค้นหาหลักสูตรเพื่อเสริมแกร่งศักยภาพบุคลากรและองค์กร คลิก 

‘Capability Development Program 2023’   พร้อมแล้วที่จะนำพาบุคลากรและองค์กรไทยมาร่วมเรียนรู้ ควบคู่กับการฝึกฝนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญต่อโลกการทำงานยุคใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงลิ่ว ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง People – Process – Technology ผ่านรูปแบบ Public Training , e Training และ Intensive Program การันตีด้วยสาระความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเทคนิคในการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

 
Writer