27 พฤษภาคม 2023

5 วิธีพิชิตใจลูกน้อง

โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป

 

ความเชื่อใจ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม
ที่หัวหน้าทุกคนไม่ควรละเลย มาพิชิตใจลูกน้องหรือทีมด้วยวิธีต่อไปนี้

 

 

อ่านบทความ  5 วิธีพิชิตใจลูกน้อง 

 

 

 

สนใจหลักสูตรสายงานทรัพยากรบุคคล คลิก

 

ค้นหาหลักสูตรเพื่อเสริมแกร่งศักยภาพบุคลากรและองค์กร คลิก 

‘Capability Development Program 2023’   พร้อมแล้วที่จะนำพาบุคลากรและองค์กรไทยมาร่วมเรียนรู้ ควบคู่กับการฝึกฝนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญต่อโลกการทำงานยุคใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงลิ่ว ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง People – Process – Technology ผ่านรูปแบบ Public Training , e Training และ Intensive Program การันตีด้วยสาระความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเทคนิคในการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

 

 

 
Writer