26 เมษายน 2023

องค์กรขนาดเล็ก จำเป็นต้องทำ Workforce Engagement หรือไม่

 

หนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จธุรกิจทุกขนาดคือ  พนักงานมีความมุ่งมั่นและทุ่มเททำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่  ยิ่งในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายมิติรอบด้านและส่งผลต่อธุรกิจในทุกระดับ บางครั้งต้องอาศัยความทุ่มเทใส่ใจจากคนทำงาน มากกว่าในหน้าที่ประจำของเขา เพราะความร่วมมือจะนำพาความสำเร็จมาสู่องค์กรตามเป้าหมาย

 

อ่านบทความ การสร้าง Workforce Engagement สำคัญอย่างไร จำเป็นหรือไม่สำหรับองค์กรขนาดเล็ก

คลิก

 


  คลิก
Writer

โดย ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ