1 กุมภาพันธ์ 2023

9 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความเชื่อและความรู้สึกของผู้คน

ที่มีต่อองค์กรและผู้นำ

โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป

 

 
ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ เห็นด้วยหรือเปล่า ก็ต้องยอมรับว่า
“ภาพที่คนอื่นเห็นเรา คือความจริงในสายตาของเขา” (Perception is Reality)
เราเป็นองค์กรที่ดีหรือไม่ ?  เราเป็นผู้นำที่ใช่หรือเปล่า ? 
ไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้ตัดสิน แต่คนอื่นต่างหากตัดสินเรา  พวกเขาตัดสินเราจากอะไร ?

ผลสำรวจจาก Weber Shandwick บริษัท Network PR Agency ระดับโลก พบว่ามี 9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้คนที่มีต่อองค์กรและผู้นำ ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. What people say (การพูดปากต่อปาก) – 88% ของการบอกต่อ ส่งผลมากที่สุดต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่มีต่อองค์กรและผู้นำ ยิ่งมีการบอกต่อกันมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ข้อมูลฟังดูมีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้น (ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจริงหรือเท็จก็ตาม)
  1. Online reviews (การรีวิวออนไลน์) – 83% เชื่อการรีวิวหรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง ทิศทางของการรีวิวเอียงไปทางไหน ก็มีแนวโน้มที่คนส่วนใหญ่จะโน้มเอียงไปทางนั้นด้วย
  1. Online search results (ผลการค้นหาออนไลน์) – 81% เชื่อถือตามผลของการเสิร์ชหาผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อค้นหาแล้วมีชื่อขององค์กรหรือผู้นำนั้นๆ อยู่ในระดับต้นๆ ของการแสดงผล ผู้คนก็มีแนวโน้มเชื่อไปตามนั้น
  1. News sources (แหล่งข่าว) -มีผลต่อความรู้สึกของผู้คนถึง 79% การสื่อสารข่าวสารขององค์กรสู่สาธารณะจะช่วยเน้นย้ำภาพลักษณ์ที่ดีให้คนเชื่อใจ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนขาดความไว้วางใจต่อองค์กรและผู้นำ การคงอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืนก็เป็นเรื่องยาก
  2. Company website (เว็บไซต์บริษัท) – พบว่ามีผลกว่า 74% เพราะเว็บไซต์ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนสามารถเข้าถึงองค์กรได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้สามารถเข้าใจถึงความเป็นมา จุดมุ่งหมาย ความใฝฝันและค่านิยมขององค์กรได้ด้วย
  3. Awards and rankings (รางวัลและการจัดอันดับ) – พบว่ามีผลถึง 63% เพราะรางวัลหรืออันดับขององค์กรในตลาด บ่งบอกถึงความสำเร็จ ความเก่งกาจและการเป็นผู้นำในระดับที่เป็นที่ยอมรับจากสาธารณะ
  1. Company leader’s communications (การสื่อสารของผู้นำองค์กร) – สิ่งที่ผู้นำขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ สื่อออกไป มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนถึง 59% ผู้นำดี สื่อสารเก่ง ก็ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกัน ผู้นำที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมหรือสื่อสารไม่เข้าท่า ก็มีผลเสียต่อองค์กรด้วยเช่นกัน
  1. Advertising (การโฆษณา) – มีผลต่อการรับรู้ 56% เพราะการโฆษณาจะช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้คนในวงกว้าง ด้วยข้อมูลและภาพลักษณ์ที่ถูกต้องได้
  1. Social networks (สื่อออนไลน์) – มีผล 49% แม้จะมีน้ำหนักน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อออนไลน์เป็นอีกช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว ประหยัด และเข้าถึงคนได้ในวงกว้าง ทั้งที่เป็นกระแสในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

เมื่อเข้าใจพฤติกรรมการรับรู้ของผู้คนมากขึ้น ก็ทำให้สามารถสรรหากลยุทธ์หรือวิธีการที่เหมาะสมมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารให้มากขึ้นได้เช่นกัน

 

 

สนใจหลักสูตรสายงานทรัพยากรบุคคล คลิก

 

ค้นหาหลักสูตรเพื่อเสริมแกร่งศักยภาพบุคลากรและองค์กร คลิก 

‘Capability Development Program 2023’   พร้อมแล้วที่จะนำพาบุคลากรและองค์กรไทยมาร่วมเรียนรู้ ควบคู่กับการฝึกฝนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญต่อโลกการทำงานยุคใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงลิ่ว ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง People – Process – Technology ผ่านรูปแบบ Public Training , e Training และ Intensive Program การันตีด้วยสาระความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเทคนิคในการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

 

 

 
Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป