19 มกราคม 2022

Training & Development
กุญแจสู่ความสำเร็จขององค์กร ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

ยิ่งโลกเปลี่ยนไป องค์กรก็ยิ่งต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ‘การพัฒนาบุคลากร’ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ หลายองค์กรจึงมีการวางแผนกลยุทธ์ Training & Development ขึ้น ภายใต้เป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากร ให้มีความพร้อมเพียงพอต่อการดำเนินภารกิจสำคัญ ทว่า ที่ผ่านมาหลายองค์กรอาจพบว่า ผลลัพธ์จากการดำเนินการดังกล่าวกลับยังไม่ชัดเจน ซึ่งองค์กรจะมีวิธีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร ลองมาดูไปพร้อมกัน

 

ทำไมองค์กรยุคใหม่จึงใส่ใจกับ Training & Development ?

 

Strengthen
ช่วยให้ค้นพบ ‘คนเก่ง’ ขององค์กร และยกระดับความสามารถที่มีให้เป็นประโยชน์มากขึ้น

 

Consistency
รักษาความเก่งให้สม่ำเสมอ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้บุคลากรยังคงสามารถดำเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ในทุกสถานการณ์

 

New Skills
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน และพร้อมก้าวสู่อนาคต

 

Morale
เพิ่มขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เพราะการเรียนรู้ก็เปรียบเสมือนการมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ตัวบุคลากรเอง

 

5 ข้อที่ต้องรู้ก่อนลงมือทำ Training & Development Plan  

หลายองค์กรคงทราบดีว่า การส่งบุคลากรไปอบรมแต่ละครั้งนั้น ต้องใช้ทั้งงบประมาณและเวลา หากผู้บริหารหรือ HR ปราศจากเป้าหมายหรือการวางแผนที่ดี ก็อาจทำให้ผลที่ได้รับนั้นไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องเสียไป ดังนั้น ลองกลับมาพิจารณาแผนของคุณอีกสักครั้งว่ายังขาดข้อใดข้อหนึ่งไปหรือไม่ ?


Set T&D Goals

เป้าหมายการเรียนต้องสอดรับกับเส้นทางการเติบโตของธุรกิจ

ตอบคำถามให้ได้ว่าองค์กรของเราต้องการอะไร และการจะได้สิ่งที่ต้องการบุคลากรหรือพนักงานต้องพัฒนาในเรื่องใด
………………


Assessment
หา Gap ขององค์กรและบุคลากรให้เจอ

ลองประเมินดูว่าอะไรคือสิ่งที่องค์กรหรือบุคลากรของเรายังขาดไป ไม่จำเป็นต้องรู้ในเรื่องเดียวกันทั้งหมด แต่ควรให้ความสำคัญกับทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
………………


Training & Development Journey
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างรอบด้าน

ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ภายในครั้งสองครั้ง แต่ต้องอาศัยความต่อเนื่อง ภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจน เป็นขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการหรือโปรแกรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
………………


Choose Tools / Methods
เลือกเครื่องมือให้ถูกต้อง

เพราะในแต่ละทักษะก็มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น Classroom, Online, On the Job Training หรือ Coaching and mentoring ซึ่งเป็นหน้าที่ของ HR ที่ต้องใส่ใจ และคัดเลือกอย่างเหมาะสม

………………


Work Environment
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร

เพื่อจูงใจให้บุคลากรมองว่า การเรียนหรือการพัฒนาศักยภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงควรจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นกับการเรียนแต่ละรูปแบบให้พร้อม เพื่อไม่ให้บุคลากรรู้สึกว่าการเรียนกำลังทำให้ตนเองลำบาก

อย่างไรก็ตาม Training & Development ที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มความถนัดในงานที่ทำเท่านั้น  แต่ยังต้องช่วยให้บุคลากรเกิดความพร้อมต่อการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลให้ศักยภาพโดยรวมขององค์กรดีขึ้น ทั้งด้านผลลัพธ์การดำเนินงานและรายได้ การที่องค์กรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้องค์กรสามารถก้าวไปได้อย่างมั่นคง และนำไปสู่เส้นทางแห่งการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถต่อยอดการเติบโตในอนาคตได้

ที่มา : ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU” EP.10 วันที่ 5 พ.ย.64 นี้ ตอน ติดอาวุธการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร สำหรับ HR ยุค New Normal

หลักสูตรแนะนำ 
Writer