21 ตุลาคม 2022

หัวหน้างานจดเลย!

5 วิธี พัฒนาลูกน้องให้เก่ง

 

หัวหน้างานหลายคน คิดว่าการพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่โดยตรงของ HR ที่ต้องจัดให้มีการอบรมสัมมนา แต่เชื่อไหมครับว่า การอบรม (Training) กับการพัฒนา (Development) แม้จะฟังดูคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกัน !

คนเราพัฒนาได้อีกหลากหลายวิธีที่ไม่ใช่การอบรม และที่สำคัญหัวหน้าโดยตรงสามารถช่วยพัฒนาลูกน้องได้ โดยไม่ต้องอาศัยการอบรมที่ HR หรือองค์กรจัดให้ เพียงอย่างเดียว

 

 

อ่านบทความเรื่อง หน้าที่ของหัวหน้าในการพัฒนาทีมงาน

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป  คลิก https://www.ftpi.or.th/2022/105701 
Writer