25 กรกฎาคม 2022

ถ้าอยากลาออกจากงาน

ลองทบทวน 5 เรื่องนี้ก่อน!

 

ช่วงนี้เรามักได้ยินปัญหาคับอกคับใจในเรื่องการทำงาน บางคนไม่อยากกลับมาทำงานออฟฟิตเพราะ WFH จนชิน บ้างก็หาอาชีพเสริมจนมีรายได้ดี ทำให้เริ่มลังเลว่าควรจะทำงานอยู่ที่เดิมหรือลาออกเพื่อไปตามความฝัน การหางานใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การได้งานที่ใช่และทำงานกับคนที่ชอบ ก็ไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน มีข้อคิด 5 ประการอยากฝากไว้ว่าทำไมจึงควรทำงานที่เดิมต่อไป

 

 

อ่านบทความเรื่อง เหตุผลอะไร จึงควรทำงานที่เดิมต่อไป โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป  คลิก https://www.ftpi.or.th/2022/104054

 

 
Writer

โดย ลินดา วัชรเสถียรพงศ์

ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร
ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ