21 ตุลาคม 2019


เขามีคุณสมบัติของคนที่ควรมีความสุขทุกประการ
แต่หน้าตากลับเหมือนคนอมทุกข์ตลอดเวลา …
เพราะเหตุใด ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ยิ่งคิดยิ่งงง ?
Writer

โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการ สลิงชอท กรุ๊ป