การติดตามความคืบหน้า หลังการโค้ช

“หลายท่านคงทราบดีว่า การโค้ช คือ ทักษะชวนคิดผ่านการตั้งคำถาม ที่จะช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ช สามารถคิดหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง”

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป