ความไว้เนื้อเชื่อใจ สร้างอย่างไร

ในการทำงาน ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าหัวหน้าเชื่อใจลูกน้อง ก็กล้าที่จะมอบหมายงานที่มีคุณค่าให้ทำ ถ้าลูกน้องไว้ใจหัวหน้า ก็กล้าที่จะพูดหรือแชร์เรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง ถ้าเพื่อนๆ ทำงานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ บรรยากาศในการทำงานก็จะดี งานย่อมมีความคืบหน้า

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป