โตเกียวโอลิมปิก ปี 2020 จะใช้เหรียญรางวัลทำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: อุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ