จากเยอรมนี…สู่ไทย ธุรกิจก้าวไกลด้วยอุตสาหกรรม 4.0

ในเวลานี้ คงไม่มีกระแสใดที่จะได้รับความสนใจเท่าแนวคิด อุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 ที่ผู้คนจากทุกวงการ ทุกภาคส่วนธุรกิจ ต่างแลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดดังกล่าวกันอย่างแพร่หลาย โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จแห่งอนาคต ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมทั้งสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างมีมาตรฐาน ดังนั้น การจะก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จึงจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในขั้นตอน ตลอดจนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามแบบฉบับ 4.0    อ่านต่อ

Icon of Germany4.0 FINAL Download วารสาร PDF (ขนาด 3.3 MB)