5 เมษายน 2024

Future of Work ในวันที่ AI รุกราน บ่มเพาะผลิตภาพอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

โดย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา 
ประธาน Popple Management Group  

 

หลายธุรกิจตอนนี้กำลังอยู่ในช่วง perfect storm หรือ มหาพายุลูกใหญ่ ความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือการเข้ามาของเทคโนโลยี องค์กรควรรับมืออย่างไร เพื่อไม่ให้ถูก AI รุกราน และทำอย่างไรให้การทำงานในอนาคตราบรื่น

 

 1) เมื่อ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกธุรกิจแห่งอนาคตอย่างเลี่ยงไม่ได้  
องค์ประกอบของ Workforce ในปัจจุบัน คือการรวมกันของ คน + AI  

 • 32% งานของมนุษย์ถูกแทนที่ด้วย AI   
 • 35% เริ่มใช้ AI ในการทำงาน 
 • 47% ผนวก AI เข้ากับการทำงานอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน  
 • 63% ตั้งใจที่จะนำ AI ไปใช้ภายในปีหน้า 
 • 72% การใช้ AI จะกลายเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจ 

 

2) ทำอย่างไรให้การรวมกันระหว่าง คน + AI มีประสิทธิภาพ  
สร้าง Dynamic Workforce ที่เกิดความสมดุลระหว่างคนกับ AI ด้วย SYNC 

 Strategic Integration วางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ  

 Youthful Adaptability ทำให้องค์กรยังคงดูใหม่และตื่นตัวอยู่เสมอ 

  Nuanced collaboration การทำงานที่ไม่มีสะดุด ประสานกลมเกลียว 

  Continuous Learning การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

 

 

3) ผู้บริหารต้องพร้อมรับมือโลกแห่งการทำงานในอนาคต

 •  วางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทาง และเตรียมการออกแบบองค์กร อย่างชัดเจน    
 •  พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อม  
 •  สื่อสารกับพนักงาน ถึงทิศทางขององค์กรในอนาคต 

 

4) พัฒนาคนอย่างไรให้ตอบโจทย์ Future of Work
การเพิ่มผลิตภาพ ‘คน’ คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 •  Reskill, Upskill & New Skill พัฒนาทักษะให้เก่งขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
 •  Sense of Ownership สร้างความเป็นเจ้าของเพิ่มแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม 
 •  Creative & Innovation ส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดกว้างทางความคิด 
 •  Leadership ส่งเสริมการทำงานภายในทีม เพิ่มความสุข สร้างความผูกพัน 

การเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการในอนาคตเป็นหน้าที่ของทุกคน ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของ ‘sustainable productivity’ ตอนนี้องค์กรต้องวางระบบการบริหารจัดการให้ดี และตามด้วยคนที่เหมาะสมกับระบบเหล่านั้น พร้อมมี Learning Mindset เป็นอาวุธลับในการต่อสู้กับสิ่งท้าทายในวันข้างหน้า 

 

ที่มา: จากงานสัมมนา Thailand Productivity Forum 2024 The Path to Sustainable Success 🌍
อ่านบทความเพิ่มเติม👉 คลิก

มัดรวมเนื้อหา ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต สุดเข้มข้น 9 หลักสูตร ไว้ในที่เดียว คลิก
Writer