กิจกรรมหลังการเข้าร่วมโครงการ APO
Slider

กิจกรรมหลังการเข้าร่วมโครงการ APO

ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ APO แล้ว มีสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการ ได้แก่

  • กรอก แบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ ออนไลน์
  • จัดทำ รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ เป็นรายบุคคล (เป็นภาษาไทย) มีกำหนดจัดส่งภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ายของโครงการ สามารถใส่ภาพประกอบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานเขียน ซึ่งรายงานการเข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอในครั้งต่อไป

    การจัดส่งรายงาน
    จัดทำเป็นซอฟต์ไฟล์และส่งมาทางอีเมล liaison@ftpi.or.th หรือ บันทึกไฟล์รายงานและเอกสารแนบลงแผ่นซีดี และจัดส่งมาทางไปรษณีย์

ที่อยู่ … ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

        อาคารยาคูลท์ ชั้น 12 เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ท่านสามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอหรือรายงานที่จัดทำโดยผู้เข้าร่วมโครงการเอพีโอในโครงการอื่นๆ ได้ที่
https://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-articles