Free คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.7 ตอน การวัดผลิตภาพ Productivity Measurement หัวใจสำคัญของการปรับปรุงองค์กร วันที่ 8 ต.ค.64 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Free คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.7 ตอน การวัดผลิตภาพ Productivity Measurement หัวใจสำคัญของการปรับปรุงองค์กร วันที่ 8 ต.ค.64

วันที่อบรม
8 ตุลาคม 2564
เวลา 13:00-15:00 น.

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT)
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.7 วันที่ 8 ต.ค.64 นี้ ตอน การวัดผลิตภาพ Productivity Measurement หัวใจสำคัญของการปรับปรุงองค์กร

 

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าองค์กรของท่านมีผลิตภาพดีหรือไม่ คุยสบายบ่ายวันศุกร์นี้จะนำทุกท่านพบกับแนวทางการวัดระดับผลิตภาพที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร 

 

หัวข้อ How to Measure Your Productivity

ประเด็นการพูดคุย

  • ทำไมต้องมีการวัดการเพิ่มผลิตภาพ ความสำคัญของการวัดการเพิ่มผลิตภาพ
  • วิธีการวัดการเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบต่างๆ
  • ตัวอย่างการวัดการเพิ่มผลิตภาพ

 

หัวข้อ Guide to Self-Assessment: How Productive Are You?

ประเด็นการพูดคุย

  • แนะนำเครื่องมือที่ช่วยองค์กรในการประเมินผลิตภาพให้รู้ระดับและสามารถเทียบเคียงได้
  • พิเศษ!! สิทธิ์ในการทดลองระบบประเมินผลิตภาพแบบออนไลน์ที่สถาบันได้พัฒนาขึ้น

 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้มีโอกาสพูดคุย ซักถาม และแลกเปลี่ยนมุมมองกับวิทยากรที่ปรึกษาส่วนบริหารการผลิต คุณณัฎฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ ที่คร่ำหวอดกับการปรับปรุง และวัดระดับผลิตภาพขององค์กร  และ คุณศิริพร เพชรคง นักวิจัย ส่วนวิจัยการเพิ่มผลผลิต ผู้มีประสบการณ์ในโครงการศึกษาวิจัยด้านการเพิ่มผลิตภาพในประเทศไทยกว่า 15 ปี จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งขาติ

 

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณประภาพร โทรศัพท์ 02 619 5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453

E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider