[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.38 ตอน Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal (ภาค2) วันที่ 8 ก.ค. 65 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.38 ตอน Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal (ภาค2) วันที่ 8 ก.ค. 65

สัมมนาวันที่
8 กรกฎาคม 2565
เวลา 13:00-15:00 น.
Online Seminar

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย - อภิปราย


ค่าธรรมเนียม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.38 วันที่ 8 ก.ค. 65 นี้ ตอน Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal (ภาค2)

 

พบกันอีกครั้งกับ OKRs หรือ Objective and Key Results เครื่องมือบริหารผลงานที่ถูกถามถึงมากที่สุดในช่วงเวลานี้

หลังจากการเสวนาอย่างออกรสในรายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ฯ EP.29 ได้มีเสียงเรียกร้องให้ทีมงานนำเครื่องมือบริหารผลงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้ ตามแนวทาง OKRs Plus มาบอกเล่าให้ฟังกันอีก  ในครั้งนี้ จึงได้เชิญอาจารย์ทุกท่าน มาตอบคำถามที่ยังค้างคาใจ อาทิ เราสามารถใช้ OKRs กับ KPIs ร่วมกันได้หรือไม่? ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายและ OKRs ของแต่ละฟังก์ชั่นงานเป็นอย่างไร? จะสื่อสารกับพนักงานอย่างไร ในช่วงเปลี่ยนไปใช้ OKRs?

 

พร้อมเจาะลึกลงไปถึงหัวใจของ OKRs นั่นคือกลไกที่ทำให้พนักงานเกิดการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ด้วยกิจกรรมการติดตามผลงาน และระบบบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้การดำเนินการของ OKRs เป็นไปอย่างครบวงจร

 

มาร่วมเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ OKRs และ OKRs Plus พร้อม Q&A กันสดๆ สองชั่วโมงเต็ม

ประเด็นการพูดคุย

  • ทบทวนความเข้าใจ กับการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs Plus
  • ถาม-ตอบ การประยุกต์ใช้ OKRs จากรายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ฯ 29
  • แนะนำให้รู้จักกิจกรรม CFRs ที่ช่วยให้เกิดการติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบริหารผลงาน จาก APM (Annual Performance Management) สู่ CPM (Continuous Performance Management)

 

กับการเสวนาสุดเข้มข้นกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ที่มากด้วยประสบการณ์การบริหารองค์กรและการให้คำปรึกษาแนะนำทั้งภาครัฐและเอกชน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ อ.วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและระบบงาน 2 ผู้เขียนหนังสือ คู่มือการใช้ OKRs Plus สำหรับนักปฏิบัติ พร้อมผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์ คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกิตติมา คุณธนัญญา โทร 02 619 5500 ต่อ 401, 426 มือถือ 086-377-4947

E-mail: centermkt@ftpi.or.th

 

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับชมรายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ฯ EP.29 Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal (ย้อนหลัง) ได้ที่ https://youtu.be/eFYDwsc7MvI

วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ.วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและระบบงาน 2 ผู้เขียนหนังสือ คู่มือการใช้ OKRs Plus สำหรับนักปฏิบัติ พร้อมผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles