[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.41 ตอน Knowledge Capturing : ถอดองค์ความรู้ กุญแจสำคัญสำหรับงาน KM วันที่ 19 ส.ค. 65 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.41 ตอน Knowledge Capturing : ถอดองค์ความรู้ กุญแจสำคัญสำหรับงาน KM วันที่ 19 ส.ค. 65

สัมมนาวันที่
19 สิงหาคม 2565
เวลา 13:00-15:00 น.
Online Seminar

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย - อภิปราย


ค่าธรรมเนียม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.41 วันที่ 19 ส.ค. 65 นี้ ตอน Knowledge Capturing : ถอดองค์ความรู้ กุญแจสำคัญสำหรับงาน KM

 

องค์กรที่เติบโตมาอย่างยาวนาน ย่อมสั่งสมองค์ความรู้ต่างๆ เอาไว้มากมาย อันเป็นหัวใจของการดำเนินงาน สร้างแต้มต่อ เสริมความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตอย่างยั่งยืน ศาสตร์แห่งการจัดการความรู้ หรือ KM : Knowledge Management จึงเป็นที่นิยมในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ในหลายองค์กรที่ “ความรู้” เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

 

รายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ครั้งนี้ เรามาร่วมกันไขรหัสด้วย การถอดองค์ความรู้ เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยดึงความรู้ที่แฝงเร้นอยู่ในตัวบุคคล ทั้งแนวคิดและประสบการณ์ ที่แม้แต่ผู้เป็นเจ้าของความรู้เองก็ยังคิดไม่ถึง ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม การจับประเด็น และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ความรู้ที่สำคัญถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจน สำหรับจัดเก็บและเผยแพร่ เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรต่อไป

 

เรียนรู้ร่วมกันถึง “การถอดองค์ความรู้” ที่จะมาช่วยเติมเต็มและเพิ่มคุณค่าให้งาน KM ขององค์กรมีประสิทธิภาพ ตรงจุด ตรงประเด็น และนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

 

กับประเด็นการพูดคุย

  1. ความสำคัญของการถอดองค์ความรู้ ที่มากกว่าการจดบันทึก
  2. การถอดองค์ความรู้ เครื่องมือสำคัญในการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ในองค์กร
  3. ขั้นตอนการถอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
  4. ทักษะที่สำคัญของผู้ถอดองค์ความรู้ : สัมภาษณ์ ตั้งคำถาม จับประเด็น
  5. ข้อควรระวังและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการถอดองค์ความรู้

 

พบกับแขกรับเชิญ ที่มากด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ คุณสุรีพันธุ์ เสนานุช ผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดบทเรียนความสำเร็จ วิทยากรและนักเขียน เกี่ยวกับการถอดองค์ความรู้ การจัดการความรู้ และกิจการเพื่อสังคม

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกิตติมา โทรศัพท์ 02 619 5500 ต่อ 401 มือถือ 086-377-4947

E-mail: centermkt@ftpi.or.th

วิทยากร

สุรีพันธุ์ เสนานุช

• วิทยากรอิสระ ด้านการถอดบทเรียนและการเขียนบทความวิชาการ
• ประสบการณ์ งานวิจัยและบรรณาธิการต้นฉบับ หนังสือกรณีศึกษาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ขององค์กรที่ได้รับรางวัล คุณภาพแห่งชาติ TQA และ TQC,
• โครงการวิจัยการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ กรมอนามัย,
• ผลงานด้านหนังสือ บทบรรณาธิการ และบทความใน วารสาร Productivity World สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จำนวน 160 บทความ,
• ผลงานเขียนหนังสือ Visionary Leadership กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์,
• ผลงานเขียนหนังสือ Tragedy of Lost โศกนาฏกรรมองค์กรหลงทิศ, Societal Responsibility กรณีศึกษาบริษัท สวิฟท์ จำกัด ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (งานเขียนร่วม) เป็นต้น


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles