[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.37 ตอน 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร วันที่ 4 ก.ค. 65 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.37 ตอน 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร วันที่ 4 ก.ค. 65

สัมมนาวันที่
4 กรกฎาคม 2565
เวลา 13:00-15:00 น.
Online Seminar

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย - อภิปราย


ค่าธรรมเนียม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.37 วันที่ 4 ก.ค. 65 นี้ ตอน 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร

 

สายงานนวัตกรรม ถือเป็นสายงานที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ในหลายองค์กร ด้วยความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ทำให้เกิดเทรนด์ในการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ มีการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำมาซึ่งโอกาสและรายได้ขององค์กร

 

รายการคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้เคล็ดลับ การยกระดับบุคลากรในสายงานนวัตกรรม พัฒนาสู่การเป็นนวัตกร และเพิ่มความสามารถทางด้านการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร  พร้อมเจาะลึกถึงทักษะ ความคิด และทัศนคติ ที่จำเป็นในการปลูกฝังให้กับพนักงาน และกลไกของแผนแม่บทการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร

 

มาเปิดโลกในสายงานนวัตกรรมกับประเด็นที่น่าสนใจ

  • การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทางด้านนวัตกรรม
  • 5 ทักษะ 5 ทัศนคติ 5 วิธีคิด กับการพิชิตเป้าหมายนวัตกรรม
  • การพัฒนาขีดความสามารถสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
  • 5 กลไกและขั้นตอนสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กร

 

พบกับการบรรยาย โดย ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ผู้มีประสบการณ์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกิตติมา คุณธนัญญา โทร 02 619 5500 ต่อ 401, 426 มือถือ 086-377-4947

E-mail: centermkt@ftpi.or.th

วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles