[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.13 ตอน Impact of Employee Engagement on Productivity กุมหัวใจพนักงาน สรรสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า วันที่ 26 พ.ย.64 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.13 ตอน Impact of Employee Engagement on Productivity กุมหัวใจพนักงาน สรรสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า วันที่ 26 พ.ย.64

สัมมนาวันที่
26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:00-15:00 น.

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรอกใบสมัคร

Logo
  • This event has passed.

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.13 วันที่ 26 พ.ย.64 นี้ ตอน Impact of Employee Engagement on Productivity กุมหัวใจพนักงาน สรรสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

 

2 ชั่วโมงเต็มอิ่ม กับ 2 กูรูด้านการพัฒนาบุคลากร ที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาแบ่งปัน กับการทำ “Employee Engagement” เทรนด์ที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ…!

 

“ทำ Survey ทุกปี แต่ก็ยังนำผลลัพธ์ไปปรับปรุงไม่ถูกจุด” หลายองค์กรอาจพบกับปัญหา ที่ทำการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานอยู่เป็นประจำ แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความผูกพันกับพนักงานได้ตามที่ตั้งใจ อีกทั้งธุรกิจยุคใหม่ยังให้ความสำคัญกับการดึงดูดคนและทาเลนท์ Employee Engagement จึงเป็นหัวใจ ที่ไม่ใช่แค่การรักษาคนให้อยู่กับองค์กร แต่ยังช่วยสร้างความมุ่งมั่นทุ่มเทให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจ

 

ประเด็นการพูดคุย

  • ทำไมองค์กรยุคใหม่ควรให้ความสำคัญกับ Employee Engagement
  • Employee Engagement ส่งผลกับ Productivity ขององค์กรอย่างไร
  • การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน จุดเริ่มต้นของการยกระดับ Employee Engagement
  • ผลลัพธ์ของการสำรวจ Employee Engagement นำมาใช้ทำอะไรได้บ้าง
  • ปัญหาการทำ Employee Engagement ขององค์กร คืออะไร

 

ร่วมหาคำตอบ พูดคุย ซักถาม และแลกเปลี่ยนมุมมองกับ 2 ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ    คุณฉันทลักษณ์ มงคล และ คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้คร่ำหวอดในวงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรชั้นนำมานานกว่า 20 ปี

 

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณประภาพร โทรศัพท์ 02 619 5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453

E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

**แสดงผลผ่าน Google Chrome**

วิทยากร

ฉันทลักษณ์ มงคล

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
บริหารงานด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การประชาสัมพันธ์องค์กร กำหนดแนวทาง ส่งเสริม สนับสนุน
และผลักดันให้เกิด
- การขยายเครือข่าย สร้างแนวร่วมด้านการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) และ/หรือ ด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Organization) กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการพัฒนากิจกรรม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเพิ่มผลิตภาพ การบริหารจัดการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้จัดการส่วนรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
- พัฒนาโครงการ และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
- บริหารโครงการพิเศษ
- วิทยากรที่ปรึกษาด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
- วิทยากรบรรยายหลักสูตร Public / In-house Training
- ดูแลการผลิตผลงานวิชาการองค์กร อาทิ วารสาร สิ่งพิมพ์ กรณีศึกษา มัลติมีเดีย

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ


Latest Course


Latest Articles