7, 14 และ 22 กันยายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.
  • This event has passed.

ถึงเวลาขับเคลื่อนองค์กรด้วยไอเดียสุดสร้างสรรค์กับหลักสูตร “Idea Generation & Value Creation Program รุ่น 13” ที่มุ่งพัฒนาความคิดริเริ่ม และความคิดด้านนวัตกรรม สู่การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต