[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.17 ตอน “Green Productivity” เทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมไทย... ช่วยทั้งเรา-ช่วยทั้งโลก วันที่ 21 ม.ค. 65 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.17 ตอน “Green Productivity” เทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมไทย… ช่วยทั้งเรา-ช่วยทั้งโลก วันที่ 21 ม.ค. 65

สัมมนาวันที่
21 มกราคม 2565
เวลา 13:00-15:00 น.

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรอกใบสมัคร

Logo
  • This event has passed.

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.17 วันที่ 21 ม.ค.65 นี้ ตอน “Green Productivity” เทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมไทย… ช่วยทั้งเรา-ช่วยทั้งโลก

 

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดกระแส Green Culture แพร่หลายไปทุกวงการ…

เมื่อโลกต้องการการดูแล เอาใจใส่ ผู้คนและสังคมจึงคาดหวังให้ทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ที่ถูกเพ่งเล็งมานาน ตลอดช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ผ่านมา แต่ภาพลักษณ์ใหม่ของอุตสาหกรรม ที่กำลังเป็นเทรนด์ในทุกวันนี้ คือสิ่งที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

มาอัพเดทเทรนด์นี้ กับ 2 กูรู ที่จะพาท่านทำความเข้าใจกับสารพัดสารพัน แนวคิด Green ในภาคอุตสาหกรรม ทั้ง Green Productivity, Green Industry, Green Kaizen เป็นต้น ที่จะมาช่วยยกระดับผลิตภาพขององค์กรท่านให้ยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างโอกาสเติบโตของผลประกอบการ และยังช่วยโลกให้ดีขึ้น

 

หัวข้อ “Go Green towards Green Industry Approach”
   ความหมายและหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity)

แนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) อีกหนึ่งนโยบายของกระทวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้อุตสาหกรรมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

 

หัวข้อ Make it Green to Sustain Productivity”
   การจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยแนวทางของ Resource Efficiency and Resource Productivity

การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรในกระบวนการด้วย  Resource Flow Analysis (RFA)

การปรับปรุงกระบวนการด้วยแนวทางของ Green Kaizen

 

นอกจากนี้แล้วผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้มีโอกาสพูดคุย ซักถาม และแลกเปลี่ยนมุมมองโดยตรงกับวิทยากรทั้งสองท่าน จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวแล้ว คุณอุรศา ศรีบุญลือ ยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และ คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการผลิต ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชั้นนำมากว่า 20 ปี

 

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณประภาพร โทรศัพท์ 02 619 5500 ต่อ 432

หรือ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

**แสดงผลผ่าน Google Chrome**

 

วิทยากร

อุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)


Latest Course


Latest Articles