International Conference on Green Economy Growth: Synergizing Green Productivity and the Circular Economy : ร่วมเกาะติดเมกะเทรนด์การนำองค์กรสู่ธุรกิจสีเขียว Package A (สัมมนา + Study Visit) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

International Conference on Green Economy Growth: Synergizing Green Productivity and the Circular Economy : ร่วมเกาะติดเมกะเทรนด์การนำองค์กรสู่ธุรกิจสีเขียว Package A (สัมมนา + Study Visit)

สัมมนาวันที่
20 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:30 น.
โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

Package A (สัมมนา + Study Visit)

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ APO (Asian Productivity Organization) กับ International Conference  ที่รวบรวมเอา 3 กิจกรรมน่าสนใจเพื่อแนะนำแนวทาง และเครื่องมือในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจด้วยการขับเคลื่อน 2 กุญแจสำคัญอย่างการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

Agenda
09.00-09.10
Opening Session
By the Permanent Secretary, Ministry of Industry
09.10-09.40
Bio circular economy manufacturing to drive productivity (after pandemic)
09.40-10.20
Trends & challenges after the pandemic, updated EU regulations on green/circular economy, how to address those challenges
10.40-11.20
Bio circular – trend, org. transformation, production redesign/upgrading, marketing (how to)
11.20-12.00
Green tourism, green hospitality in policy, and challenges, trends, marketing, local experiences
12.00-13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.30
Group A เดินทางไป Study Visit @ Qualy Design Space

หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Study Visit

ผลิตภัณฑ์พลาสติก Qualy เป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าจากประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลก ด้วยการกวาดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง นอกจากรูปลักษณ์และการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์มาเพื่อความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังมีเรื่องราวเบื้องหลังแนวคิดตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิต การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลกที่สร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ Qualy ได้เล็งเห็นวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เห็นชัดเจนทั่วโลก บริษัทในฐานะผู้ผลิตจึงมองหาวิธีที่สามารถมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้ โดยได้นาหลักคิดของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ  ทั้งเรื่องการบริโภคไปพร้อมกับการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด จากเดิมที่ใช้ระบบเศรษฐกิจ และการบริโภคแบบเส้นตรง (Linear Economy) บริษัทพยายามเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ทรัพยากรใหม่อีกและการ Upcycling เพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบเดิมที่มีในมือ โดยนำการออกแบบมาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้สินค้า

Study Visit ครั้งนี้ จะพาท่านไปเรียนรู้แนวทางการสร้างความยั่งยืนด้วย Circular Design ของ Qualy การสร้างคุณค่าให้กับสินค้า ไปพร้อม ๆ กับ 3 เคล็ดลับสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่พัฒนาด้วยแนวคิดของเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SDGs Goals)

 

ตัวอย่างของสินค้าที่พัฒนาด้วยแนวคิดของเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SDGs Goals)

 

 

  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และสถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการสัมมนา (ส่งให้ในรูปแบบไฟล์) และค่าเดินทางไป – กลับจากโรงแรมสยามเคมปินสกี้ – Qualy Design Space

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

  • สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ftpi.or.th
  • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand   Productivity Institute” 
  • หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
    “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9   
  • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

 

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทรศัพท์:  089-444-3559  (ชุติมา)  E-mail: publicseminar@ftpi.or.thหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles