FTPI VIT: Productivity Vaccine Program - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FTPI VIT: Productivity Vaccine Program

วันที่อบรม
วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564

Online Training

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT)
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้กับโปรแกรมฝึกอบรม VIT-Vaccine Program ครั้งแรกกับการรวบรวมหลักสูตรสำคัญที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Vaccine) ให้ธุรกิจเปี่ยมด้วยความพร้อม และสามารถดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งในทุกสถานการณ์ โดยมุ่งสร้างความเข้าใจแนวคิด แนวทางในการนำเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดปัญหา และความสูญเสียต่าง ๆ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการฝึกอบรมในคลาสเรียนเสมือนจริง (Virtual Inhouse Training) และการเรียนผ่านแพลตฟอร์ม E-training พร้อมฝึกฝนทักษะด้วย Project Assignment โดยมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ควบคู่กับการเปิดมุมมองความสำเร็จจากองค์กรชั้นนำ ผ่านสัมมนาออนไลน์ (Productivity Community Re-run) ที่จะช่วยเสริมความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริง

 

Highlights

 • ครอบคลุมด้วยหลักสูตรในการปรับปรุงผลิตภาพกระบวนการทำงาน สำหรับองค์กรภาคการผลิตและภาคบริการ
 • ไร้ข้อจำกัด ด้านเวลาและสถานที่ ครบถ้วนด้วยสาระความรู้จากห้องเรียนเสมือนจริง โดยผสมผสานหลากหลายแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เรียน
 • ปรับใช้ได้จริง ด้วยการสร้างความเข้าใจในแนวคิด และแนวทางพัฒนากระบวนการอย่างเข้มข้น ผ่านการ Coaching การทำ Assignment และโครงการปรับปรุงร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้องค์กรอย่างตรงจุดกับ VIT-Vaccine Program ด้วยหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการปรับปรุงผลิตภาพ ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้การให้คำปรึกษาจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Inhouse Training ระยะเวลา 5 สัปดาห์
 2. เรียนรู้ความสำเร็จจากองค์กรชั้นนำใน สัมมนาออนไลน์ (Productivity Re-run) กว่า 20 หัวข้อ ที่เผยให้เห็นถึงแนวทางการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ปฏิบัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร โดยสามารถชมย้อนหลังได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน

 

เหมาะสำหรับใคร ?

หัวหน้างานระดับต้น, วิศวกร, ผู้จัดการ หรือผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจแนวคิด และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

 

รายชื่อวิทยากร

นายวุฒิพงศ์ บุญนายวา

นายชาญชัย พรศิริรุ่ง

นายเชษฐพงศ์ สินธารา

 

โปรโมชั่นพิเศษ 3 ต่อ ! ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2564

ต่อที่ 1. ส่วนลดพิเศษสำหรับ แพคเกจ Productivity Vaccine Program

15  User account: 53,000 บาท (ราคาเต็ม 69,500 บาท)

30  User account: 70,000 บาท (ราคาเต็ม 98,000 บาท)

 

ต่อที่ 2. ส่วนลดพิเศษ สำหรับ หลักสูตร Specific Skill (E-Training)

วิตามินเสริมภูมิบุคลากร เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนาทักษะของบุคลากร หลักสูตร Specific Skill (E-Training) 3 กลุ่มหลักสูตร

 

ราคาต่อ 1 กลุ่มหลักสูตร

15  User account: 25,000 บาท (ราคาเต็ม 42,000 บาท)

30  User account: 50,000 บาท (ราคาเต็ม 84,000 บาท)

 

ต่อที่ 3. ส่วนลดพิเศษ 20 % สำหรับหลักสูตร VIT Process Management Program

สามารถเลือกได้ตามความต้องการ 6 หัวข้อ ได้แก่

 • Lean Manufacturing
 • Total Productive Maintenance: TPM
 • Problem Solving & Decision Making
 • PDCA in Practices
 • KAIZEN Management
 • QCC: Quality Control Circle

 

เงื่อนไขการสมัคร

 • เรียนได้ผ่านคอมพิวเตอร์ / แท๊บแล็ต / สมาร์ทโฟน
 • ท่านสามารถเข้าเรียนได้ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทั้ง Windows Mac Android หรือ iOS
 • หากท่านใช้เครื่อง Android หรือ PC เราขอแนะนำให้เข้าเรียนด้วย Chrome เพราะเป็น Browser ที่รองรับการรับชมวิดีโอได้ดีที่สุด
 • หากท่านใช้เครื่อง Apple เราขอแนะนำให้เข้าเรียนด้วย Chrome หรือ Safari

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

สอบถามเพิ่มเติม 0-2619-5500 ต่อ 585 คุณศาตพร E-mail: Sataporn@ftpi.or.th

วิทยากร

วุฒิพงศ์ บุญนายวา

ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques
ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider